Ekspertiza

.......

Dr Miloš Bjelović je redovni profesor hirurgije sa 30 godina iskustva u zdravstvu.

Iskusan hirurg koji poseduje veštinu i znanje potrebno za dobru kliničku procenu i izvođenje širokog dijapazona hirurških procedura u oblasti hirurgije digestivnog sistema, koristeći otvoreni/klasičan i minimalno invazivni (laparoskopski i torakoskopski) pristup. Hirurg koji je u prethodnih 10 godina uradio više od 3500 hirurških procedura i više od 3000 endoskopskih procedura.

Edukovan u najprestižnijim svetskim Centrima u naprednim minimalno invazivnim hirurškim i endoskopskim procedurama. Lider u oblasti minimalno invazivne hirurgije. Konsultant u oblasti hirurgije gornjeg digestivnog trakta i hirurgije gojaznosti u nekoliko univerzitetskih i opštih bolnica u Srbiji i regionu.

Više od 10 godina načelnik odeljenja za minimalno invazivnu hirurgiju gornjeg digestivnog trakta u Klinici za digestivnu hirurgiju – I hirurška, Kliničkog centra Srbije

Predsednik Udruženja endoskopskih hirurga Srbije. Predsednik odbora za edukaciju i član izvršnog odbora Evropskog udruženja endoskopskih hirurga (EAES). Član odbora za kumunikaciju Međunarodne federacije za hirurško lečenje gojaznosti (IFSO). Član Saveta medicinskog fakulteta u Beogradu.

Član Akademskog saveta i član Centra za naučno-istraživačku delatnost Euromedik Sistema. Direktor opšte hirurgije Euromedik bolnice u Bulevaru Umetnosti 29 u Beogradu i Medicinski direktor za standarde i kvalitet rada Euromedik sistema

Dots

......

RADNO ISKUSTVO

2023
Član izvršnog odbora
Evropsko udruženje endoskopskih hirurga (EAES).
2023
Predsednik odbora za edukaciju
Evropsko udruženje endoskopskih hirurga (EAES).
2022
Medicinski direktor za standarde i kvalitet rada
Euromedik Sistem, Beograd, Srbija
2022
Direktor opšte hirurgiju
Ekuromedik bolnica, Bulevar Umetnosti 29, Beograd, Srbija
2022
Redovni Profesor hirurgije
Univerzitet u Istočnom Sarajevu Medicinski fakultet u Foči, BiH
2022
Član Akademskog saveta
Euromedik Sistem, Beograd, Srbija
2018
Član saveta Medicinskog fakulteta u Beogradu
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
2017
Redovni Profesor hirurgije
Univerzitet u Beogradu Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
2014
Šef hirurškog dela centra za lečenje gojaznosti
Klinika za digestivnu hirurgiju – I hirurška, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
2012
Profesor menadžmenta u medicini
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
2010
Pomoćnik direktora Klinike za digestivnu hirurgiju
Klinika za digestivnu hirurgiju – I hirurška, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
2010
Načelnik odeljenja za minimalno invazivnu hirurgiju gornjeg digestivnog trakta
Klinika za digestivnu hirurgiju – I hirurška, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
2008
Šef hirurške ekipe u Urgentnom centru u Beogradu
Urgentni centar, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
2000
Specijalista hirurgije digestivnog sistema
Klinika za digestivnu hirurgiju – I hirurška, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
1994
Specijalista opšte hirurgije
Klinika za digestivnu hirurgiju – I hirurška, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija

EDUKACIJA

2023

Specijalizacija onkologije – uža specijalizacija

Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija

2009

Magistar iz menadžmenta u zdravstvu – Master studije

Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija

2002

Doktor medicinskih nauka – oblast hirurška onkologija

Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija

2000

Specijalista hirurgije digestivnog sistema – uža specijalizacija

Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija

1995

Magistar medicinskih nauka – oblast hirurka onkologija

Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija

1994

Specijalista opšte hirurgije

Hirurške klinike, Vojnomedicinska akademija, Beograd, Srbija

1988

Doktor medicine

Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija

HIRURŠKA EDUKACIJA U INOSTRANSTVU

2019

Laparoskopska kolorektalna hirurgija sa radom u kadaver laboratoriji i operacijama uživo

Ayhan Kuzu; Univerzitet u Ankari, Turska

2011

Master kurs TME

Kovidien centar ze trenint u Erlankuru, Francuska

2011

Edukativni kurs – hirurgija kroz jednu inciziju (LEES)

Beč, Austrija

2010

Edukativni kurs – hirurgija kroz jednu inciziju (LEES)

Olimpus Centar u Hamburgu, Nemačka

2009

Minimalno invazivna hirurgija postoperativnih i pupčanih kila

Tim Tollens; Bonheiden, Belgija

2007; 2009

Minimalno invazivna hirurgija jednjaka

James D. Luketich; Kardiotorakalna hirurgija, Univerzitetska bolnica u Picburgu, SAD

2004; 2010

Hiruško lečenje gojaznosti

Karl A. Miller; Bolnica Halein, Austrija

2004

Trening iz naprednih laparoskopskih procedura

Center za eksperimentalnu i mikrohirurgiju, Univerzitet “Victor Babas” Temišvar, Rumunija

2002

Digestivna i onkološka hirurgija

Hitoshi Katai; Nacionalni centar za rak, Tokio, Japan

Dostignuća

Stipendista Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka od 1989.godine do 1991.godine

Originalna hirurška tehnika: Upotreba autologog grafta fascije late u laparoskopskom ojačavanju velikog hijatalnog defekta; objavljeno u BMC Surgery 2015; 15:22 i Srp Arh Celok Lek. 2014: 424-30

Prva urađena hirurška procedura u svetu: Upotreba Reflux-Stop sistema u minimalno invazivnom hirurškom lečenju GERB. Objavljeno u BMC Surg. 2020; 20:159

ČLANSTVO U PROFESIONALNIM UDRUŽENJIMA

Predsednik Udruženja endoskopskih hirurga Srbije

Član ekspertske grup Srpske grupe za dijagnostiku i lečenje gastrointestinalnih stromalnih tumora

Član upravnog odbora Srpskog udruženja za enteralnu I parenteralnu ishranu

Član upravnog odbora Srpskog udruženja za hirurško lečenje gojaznosti

Član organizacionog komiteta simpozijuma stremljenja i novine u Medicini, na Medicinskom fakultetu u Beogradu

Član odbora za komunikaciju Međunarodne federacija za hirurško lečenje gojaznosti (IFSO)

Nacionalni delegat u Evropskom udruženju endoskopskih hirurga (EAES)

Član odbora za edukaciju Evropskog udruženja endoskopskih hirurga (EAES)

AKTIVNI UČESNIK ILI ORGANIZATOR EDUKATIVNIH KURSEVA

8. decembar 2023.

Proslava 30 godina od osnivanje katedre za hirurgiju na Medicinskom fakultetu u Foči, Republika Srpska

Predavanje: Minimalno invazivna hirurgija loklano uznapredovalog karcinoma želuca. Evropska perspektiva i naše iskustvo.

2. decembar 2023.

60. Onkološki dani; Sava Centar, Beograd

Učesnik panel diskusije; naučna sesija 3: Multidisciplinarni tretman malignih tumora digestibnog trakta – 1 deo; maligni tumori želuca i ezofagogastričnog prelaza.

17 – 20. novembar 2023.

3. BiH Kongresu o gojaznosti sa međunarodnim učešćem. Etno selo Stanišići, Bijeljina, Republika Srpska

Moderator Sesije: Hirursko lecenje gojaznosti

Predavanje: Barijatrijska/metabolicka hirurgija kod pacijenata sa GERB i/ili hijatus hernijom

27. oktobar 2023.

Sastanak izvršnog odbora Evropskog Udruženja Endoskopskih Hirurga (EAES) u Londonu, Engleska

Funkcija: Predsedavajući Odbora za edukaciju i trening i član Izvršnog odbora

21 – 22. septembar 2023.

Peti Srpski kongres o gojaznosti sa međunarodnim učešćem - 5 SASOK, Beograd

Predavanje: Refluksna bolest jednjaka i gojaznost – da li jedna operacija rešeava dve bolesti?

14 – 15. septembar 2023

Sastanak posvećen proslavi 50 godina od osnivanja opšte/digestivne hirurgije KC Ljubljana, Slovenija

Predavanje: Mesto minimalno invazivne hirurgije karcinoma želuca u eri precizne medicine 

18 – 21. jun 2023.

EAES (Evropsko Udruženje Endoskopsih Hirurga) godišnji kongres 2023; Rim, Italija

Moderator sesije S11: “Steps to perform minimal invasive surgery in the upper abdomen”

Predavanje: Antirefluksna hirurgija

Sastanak komiteta za edukaciju i trening (“E&T Committee”) na kome sam zvanično promovisan u predsedavajućeg (“Chai”) EAES komiteta ѕa edukaciju i trening.

Sastanak Izvršnog odbora EAES na kome sam zvanično promovisan u člana Izvršnog odbora EAES.

20. jun 2023.

Član operativne grupe za organizaciju i sprovođenje ispita za Evropski sertifikat iz minimalno invazivne hirurgije (“UEMS MIS Task Force”)

Ispitivač na završnom delu ispita za Evropski sertifikat Minimalno invazivne hirurgije (“OSCE Skill Exam, UEMS MIS”) La Nuova Room 7, Rim

12 – 13. maj 2023.

„Whole Person Well-being Summit“ u organizaciji „Couching“ centra. Sastanak je održan u Novom Sadu.

Predavanje: Zdravstvene zaštita kao važan factor u očuvanju I unapređenju zdravlja u sveukupnog blagostanja

27. april 2023.

Simpozijum posvećen godišnjici KBC Bezanijska kosa, Beograd

Predavanje: Laparoskopska operacija hijatus hernije i GERB; iskustvo na vise od 600 urađenih operacija

19 – 21. april 2023.

3. kongres Udruženja Endoskopskih Hirurga Srbije (UEHS) sa međunarodnim učešćem, Beograd; na sastanku je učestvofalo preko 40 stranih predavača.

Funkcija: Organizator kongresa u funkciji Predsednika UEHS i organizator masterklasa

Masterklas na temu hirurško lečenje kila trbušnog zida; funkcija: ortganizator i predsedavajući

Predavanje: Izazovi u rešavanju hernije hijatusa jednjaka

31. mart 2023.

Prva UMOS Škola za maligne tumore digestivnog trakta (osim kolorektalnog karcinoma) u Beogradu

Moderator sesije: Multidisciplinarni pristup lečenju karcinoma jednjaka

Predavanje: Hirurgija kod lokalno napredovalog karcinoma jednjaka – kada i kakva?

20 – 25. mart 2023.

Mentorstvo

Domaćin i mentor hirurga iz Hrvatske, Doc dr. Zdenko Boras, koji je zaposlen u odeljenju ѕa barijatrijsku i minimalno invazivnu hirurgiju Kliničko bolničkog centra Osijek, koji je u Euromediku proveo 5 dana na edukaciji iz minimalno invazivne hirurgije jednjaka i želuca, uključujući i barijatrijsku hirurgiju

13. mart 2023.

1. nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem o poremećajima ishrane i gojaznosti; održan pod pokroviteljstvom Udruženja psihijatara Srbije

Predavanje: Da li operativno lečenje gojaznosti ima za cilj samo smanjenje telesne mase ili i poboljšanje sveukupnog zdravlja?

1 – 24. mart 2023.

Mentorstvo

Domaćin i mentor hirurga na specijalizaciji hirurgije iz Kliničkog centra Crne gore, Dr. Batrić Vukčević, koji je u Euromediku proveo četiri nedenje na edukaciji iz minimalno invazivne hirurgije jednjaka i želuca, uključujući i barijatrijsku hirurgiju

30. januar – 1. februar 2023.

Sastanak Medtronik savetodavnog odbora (“Advisory Board”) za razvoj i implenetaciju hirurške platforme/robota Hugo u Dubaiju

Funkcija: Član savetodavnog odbora (“Advisory Board”)

25 – 29. januar 2023.

EAES Wintermeeting; Simposium of innovations in surgery (SIS) na Malti

Sastanak komiteta za edukaciju i trening (“E&T Committee”) na kome sam prisustvovao kao član komiteta

26. januar 2023.

Direktor kursa napredne laparoskopske hirurgije gornjeg digestivnog trakta na kadaverima u okviru SIS na Malti.

18. januar, 2023.

EAES Webnar za polaznike kursa napredne laparoskopske hirurgije gornjeg digestivnog trakta na kadaverima; kurs je organizovan u okrviru SIS na Malti

Funkcija: organizator, predsedavajući i predavač

Predavanje: hirurško lečenje hernije hijatusa jednjaka

Novembar 04, 2022.

Sastanak posvećen proslavi 30 godine od prve laparoskopske operacije u opštoj bolnici Požarevac

Predavanje: Minimalno invazivna ezofagektomija u lečenju lokalno uznapredovalog adenokarcinoma kardije i jednjaka

Oktobar 03-05, 2022.

2. sastanak Evropskog udruženja za lečenje obolenja gornjeg digestivnog trakta (EFS), Beograd

Predsedavajući sesije

Oktobar 21, 2022.

Sastanak hirurške sekcije SLD (Srpsko Lekarsko Društvo), Kladovo

Predavanje: Tipovi anastomoza sa jednjakom u eri minimalno invazivne hirurgije

Sepembar 28-30, 2022.

11. kongres Udruženja endoskopskih hirurga Rumunije, Temšvar

Predavanje: Anastomoza sa jednjakom u eri torakoskopskske hirurgije

Avgust 19-20, 2022.

2. Evropski kongres veterinarske endoskopije i minimalno invazivne hirurgije, Šibenik

Predavanje: Hirurško lečenje ahalazije kardije u eri minimalno invazivne hirurgije

Juli 05-08, 2022.

30. Kongres Evropskog Udruženja Endoskopskih Hirurga (EAES), Krakov

Predavanje: Leiomiosarkom donje šuplje cene inicvijalno dijagnostikovan kao GIST duodenuma

E-poster: Upotreba TI-Knot uređaja kao alternativa klasičnom šivenju velikog hijatalnog otvora u lečenju mešovite hernije hijatusa

Sastanak Komiteta za edukaciju Evropskog Udruženja Endoskopskih Hirurga (EAES)

Juni 24, 2022.

13. simpozijum Udruženja hirurga Republike Srpske, Foča

Predavanje: Laparoskopska operacija GERB I hijatus hernije; iskustvo nakon više od 600 urađenih operacija

Juni 18, 2022.

Sastanak EUROMEDIK Centra za lečenje gojaznosti, Beograd

Predavanje: Hirurško lečenje gojaznosti

Juni 08-11, 2022.

15. kongres Hrvatskog društva za endoskopsku kirurgiju i sipozijum društva medicinskih sestara i tehničara digestivne kirurgije, Vodice

Predavanje: Laparoskopska hirurgija hijatus hernije

Predavanje: Laparoskopska gastrektomija u lečenju karcinoma želuca

Maj 26-28, 2022.

41. Timočki medicinski dani, Zaječar

Online predavanje: Laparoskopska hirurgija GERB I hijatus hernije

Maj 26-28, 2022.

15. kongres Udruženja endoskopskih hirurga Slovenije, Bled

Predavanje: Laparoskopska gastrektomija u lečenju lokalno uznapredovalog karcinoma želuca; iskustvo nakon više od 250 urađenih operacija

Maj 20, 2022.

Nacionalni Simpozijum minimalno invazivne hirurgije Udruženja endoskopskih hirurga Albanije, Tirana

Predavanje: Laparoskopska gastrektomija u lečenju lokalno uznapredovalog karcinoma želuca

Maj 11-12, 2022.

Prvi kontres laparoskopske hirurgije sa mađunarodnim učešćem NAISA 2022, Niš

Organizator Simpozijuka

Predavanje: Hirurško lečenje gojaznosti

April 14-16, 2022.

Simpozijum Udruženja laringologa Srbije povodom obeležavanja Svetskog dana glasa 2022, Zlatibor

Predavanje: Laringofaringealna refluksna bolest

Mart 24, 2022.

Sastanak gastroenterologa EUROMEDIK Sistema, Beograd

Predavanje: Savremeno hirurško lečenje karcinoma želuca u eri minimalno invazivne hirurgij

Februar 14-15, 2022.

EAES Wintermeting, Barselona

Sastanak Komiteta za edukaciju Evropskog Udruženja Endoskopskih Hirurga (EAES)

Decembar 17, 2021.

Prvi simpozijum Udruženja hirurga Crne gore, Podgorica

Predavanje: Laparoskopska gastrektomija u lečenju lokalno uznapredovalig karcicnoma želuca u eri precizne medicine

Decembar 08-11, 2021.

58. Kancerološka nedelja, Kancerološka sekcija SLD, Beograd

Predavanje: Hirurško lečenje karcicnoma želuca u eri minimalno invazivne hirurgije

Novembar 24-27, 2021.

17. IFSES Svetski kongres endoskopske hirurgije pod pokroviteljstvom EAES, Barselona

Predavanje: Uklještena hijatus hernija

Sastanak Komiteta za edukaciju Evropskog Udruženja Endoskopskih Hirurga (EAES)

Sastanak Predsednika nacionalnih udruženja

Novembar 05, 2021.

Predavanje u statusu Profesora po pozivu na Medicinskom fakultetu u Podgorici

Predavanje: Savremena hirurgija karcinoma želuca

Oktobar 19, 2021.

Klinička ekpertiza, sa hirurgijom uživo. Laparoskopska radikalna gastrektomija u lečenju karcinoma želuca.

Klinički centar Srbije, Klinika za digestivnu hirurgiju. Predsednik i organizator Miloš Bjelović

Oktobar 03, 2021.

40. Timočki medicinski dani, Zaječar

Predavanje: Laparoskopska gastrektomija, novi standard operativnog lečenja karcinoma želuca

Predavanje: Hirurško lečenje gojaznosti

Avgust 25-27, 2021.

22. AUGIS sastanak, Liverpul

Predavanaje: RefluxStopTM  nova terapijska opcija u lečenju GERB

Juni 08, 2021.

Panelista i Moderator na EAES FORWARD Program WEBINAR-u

Esophageal Anastomosis. Prevention of Complications is Better Than Treatment

Maj 13, 2021.

Predsedavajući na EAES FORWARD Program WEBINAR-u; minimalno invazivna HBP hirurgija

April 09, 2021.

Panelista na WEBINAR-u povodom Svetskog dana glasa

Predavanje: Ekstraezofagijalne manifestacije GERB; dijagnostički protokol i savremeno lečenje

Januar 28, 2021.

Virtuelni sastanak Komiteta za edukaciju Evropskog Udruženja Endoskopskih hirurega

Novembar 25, 2020.

Panelista na EAES FORWARD Program WEBINAR-u

Predavanje: Minimalno invazivna hirurgija malignih bolesti jednjaka i želuca.

Novembar 04, 2020.

Panelista na EAES FORWARD Program WEBINAR-u

Predavanje: Hirurško lečenje gojaznosti.

Oktobar 21, 2020.

Panelista na EAES FORWARD Program WEBINAR-u

Predavanje: Dijagnoza i minimalno invazivna hirurgija benignih oboljenja jednjaka I želuca.

Juli 9, 2020

Panelista na Medtronik WEBINAR-u

Predavanje: Minimalno invazivna hirurgija u toku pandemije – nemoguća misija?  U saradnji sa Websurg – IRCAD Francuska

Decembar 30, 2019.

Ekspertska pomoć u izvođenju nove procedure: upotreba RefluxStop sistema u hirurškom lečenju GERB.

Univerzitetska bonlica Charité u Berlinu, Prof. Matthias Biebl

Oktobar 21-25, 2019.

Napredni kurs minimalno invazivne hirurgije sa operacijama uživo. Organizator Prof. Francesco Corcione

Univerzitet Federico II u Napulju. Predavanje: hirurško lečenje hernije hijatusa jednjaka

Maj 2-5, 2019.

Eksterni ispitivač na godišnjoj proveri znanja lekara na specijalizaciji hirurgije na Malti

Univerzitet na Malti, Bolnica Mater Dei

Mart 26-29, 2019.

Serbian Biomarker Symposium (SERBIS 2019)

Predavanje: Barijatrijska i metabolička hirurgija

Septembar 24, 2018

Ekspertska pomoć u izvođenju nove procedure: upotreba RefluxStop sistema u hirurškom lečenju GERB.

Univerzitetska Inselspital bolnica u Bernu, Dr Yves Borbely

Septembar 04, 2018

Ekspertska pomoć u izvođenju nove procedure: upotreba RefluxStop sistema u hirurškom lečenju GERB.

Hirslanden bolnica u Cirihu, Prof. Otmar Schob

Juli 02-03, 2018

Klinička ekpertiza, sa hirurgijom uživo. Laparoskopska radikalna gastrektomija u lečenju karcinoma želuca.

Klinički centar Srbije, Klinika za digestivnu hirurgiju. Predsednik I organizator Miloš Bjelović

April 27, 2018

DOMIS kongres 2018: Od GERB do adenokarcinoma

Beograd. Predsednik i organizator Kongresa Miloš Bjelović

Januar 19-20, 2016

Klinička ekpertiza, sa hirurgijom uživo. Totalna minimalno invazivna operacija karcinoma jednjaka.

Klinički centar Srbije, Klinika za digestivnu hirurgiju. Predsednik i organizator Miloš Bjelović

Decembar 11, 2015

ESGAR/ESCP Workshop o tumorima digestivnog trakta – multidisciplinarni pristup

Diskusija o kliničkim slučajevima , Beograd

Decembar 10, 2015

ESGAR/ESCP Workshop o tumorima digestivnog trakta – multidisciplinarni pristup

Predavanje: Hirurško lečenje karcinoma jednjaka , Beograd

Mart 15-19, 2014

Klinička ekpertiza, sa hirurgijom uživo. Minimalno invazivna hirurgija jednjaka.

Klinički centar Srbije, Klinika za digestivnu hirurgiju. Predsednik i organizator Miloš Bjelović

Mart 1-2, 2010

Defekti trbušnog zida; Otvoreni i laparoskopski tretman. Drugi međunarodni kurs

S. Camillo Bolnica, Trento, Italija. Predsednik I organizator Giusto Pignata

Operaciju uživo: Lapska operacija incizione kile

 

DODATNE INFORMACIJE

Glavni istraživač u akademskim kliničkim studijama

Upotreba autologog grafta fascije late u ojačanju kruseva kod velikog hijatalnog defekta

Procena efikasnosti i efektivnosti minimalno invazivne ezofagektomije u lečenju karcinoma jednjaka

Laparoskopsko produžavanje jednjaka u tretmanu sekundarno kratkog jednjaka kod hernije hijatusa jednjaka

Efikasnost laparoskopske gastrektomije u radikalnom lečenju malignih tumora želuca

Efektivnost citoreduktivne hirurgije i HIPEC kod seroza pozitivnih karcinoma želuca

Procena kvaliteta života kod pacijenata sa funkcionalnim bolestima digestivnog trakta

Saradnik u regionalnom projektu pod nazivom Učinak javo-zdravstvenih Sistema u jugo-istočnoj Evropi; komparativna kvalitativna studija je finansirana od strane Fridrich-Ebert-Stiftung fondacije tokom 2012 i 2013 godine; a publikovana 2014 godine.

Glavni istraživač u komercijalnim kliničkim studijama

Procena sigurnosti I efikasnosti upotrebe fibrinskog lepka Grifols u hemostazi u toku operacija na mekim tkivima i parenhimskim organima

Upotreba Metacure Diamond sistema u lečenje dijabetesa tip 2.

Procena sigurnosti i efikasnosti RefluxStop sistema u hirurškom lečenju GERB

Procena sigurnosti i efikasnosti NOBIX gastro-duodenalnog rukava („Gasto-Duodenal Sleeve System“) u lečenju dijabetesa tip 2

Saradnik u projektima koje je finansiralo Ministarstvo za nauku Republike Srbije

Sinteza, razvoj tehnologija dobijanja i primena nanostrukturnih multifunkcionalnih materijala definisanih svojstav (Evidencioni broj 45019), koji je finansiralo  Ministarstvo za nauku u periodu od 2011. do 2014.

Lokalna neuroendokrinoimunološka osovina kod inflamacije gastrointestinalnog trakta – molekularnopatološka, biohemijska i imunohistohemijska istraživanja (Projekat broj 145064). finansiran od strane Ministarstva za nauku u periodu od 2006. do 2010. godine.

Regulatorni peptidi, citokini i faktori rasta neuroendokrinoimunološke osovine u ontogenezi, onkogenezi i inflamaciji digestivnog sistema (Projekat 1752), koji je finansiralo  Ministarstvo za nauku u periodu od 2001. do 2004. (2005.) godine.

Član uređivačkog odbora časopisa:

World Journal of Gastrointestinal Oncology 2011 – 2015

World Journal of Gastrointestinal Oncology 2016 – 2019

Recenzent za časopise

Surgical Endoscopy

European Journal of Surgical Oncology

Journal of Investigative Surgery

American Journal of Translational Research

World Journal of Gastrointestinal Oncology

Vojnosanitski pregled

Srpski arhiv za celokupno lekarstvo

IZABRANE PUBLIKACIJE

Bjelovic M, Veselinovic M, Gunjic D, Bukumiric Z, Babic T, Vlajic R, Potkonjak D. Laparoscopic Gastrectomy for Cancer: Cut Down Complications to Unveil Positive Results of Minimally Invasive Approach. Front Oncol. 2022 Mar 4;12:854408. doi: 10.3389/fonc.2022.854408. PMID: 35311139; PMCID: PMC8931216.

Bracale U, Merola G, Pignata G, Andreuccetti J, Dolce P, Boni L, Cassinotti E, Olmi S, Uccelli M, Gualtierotti M, Ferrari G, De Martini P, Bjelović M, Gunjić D, Silvestri V, Pontecorvi E, Peltrini R, Pirozzi F, Cuccurullo D, Sciuto A, Corcione F. Laparoscopic gastrectomy for stage II and III advanced gastric cancer: long‑term follow‑up data from a Western multicenter retrospective study. Surg Endosc. 2022 Apr;36(4):2300-2311. doi: 10.1007/s00464-021-08505-y. Epub 2021 Apr 20. PMID: 33877411; PMCID: PMC8921054.

Bracale U, Corcione F, Pignata G, Andreuccetti J, Dolce P, Boni L, Cassinotti E, Olmi S, Uccelli M, Gualtierotti M, Ferrari G, De Martini P, Bjelović M, Gunjić D, Cuccurullo D, Sciuto A, Pirozzi F, Peltrini R. Impact of neoadjuvant therapy followed by laparoscopic radical gastrectomy with D2 lymph node dissection in Western population: A multi-institutional propensity score-matched study. J Surg Oncol. 2021 Dec;124(8):1338-1346. doi: 10.1002/jso.26657. Epub 2021 Aug 25. PMID: 34432291; PMCID: PMC9291045.

Bjelović M, Harsányi L, Altorjay Á, Kincses Z, Forsell P; Investigators of the RefluxStop™ Clinical Investigation Study Group. Non-active implantable device treating acid reflux with a new dynamic treatment approach: 1-year results: RefluxStop™ device; a new method in acid reflux surgery obtaining CE mark. BMC Surg. 2020;20:159.

Milosevic M, Stojanovic DB, Simic V, Grkovic M, Bjelovic M, Uskokovic PS, Kojic M. Preparation and modeling of three-layered PCL/PLGA/PCL fibrous scaffolds for prolonged drug release. Sci Rep. 2020;10:11126.

Milosavljevic V, Veselinovic M, Tadic B, Galun D, Ceranic M, Eric D, Bjelovic M. Laparoscopic Management of Initially Unrecognized Splenic Hydatid Cysts: A Case Report and Review of the Literature. Medicina (Kaunas). 2019;55:771.

Oesophago-Gastric Anastomosis Study Group on behalf of the West Midlands Research Collaborative. International Variation in Surgical Practices in Units Performing Oesophagectomy for Oesophageal Cancer: A Unit Survey from the Oesophago-Gastric Anastomosis Audit (OGAA). World J Surg. 2019;43:2874-84

Bjelović M, Ayguasanosa J, Kim RD, Stojanović M, Vereczkei A, Nikolić S, Winslow E, Emre S, Xiao G, Navarro-Puerto J, Courtney K, Barrera G. A Prospective, Randomized, Phase III Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Fibrin Sealant Grifols as an Adjunct to Hemostasis as Compared to Cellulose Sheets in Hepatic Surgery Resections. J Gastrointest Surg. 2018;22:1939-49

Sladojevic M, Bjelovic M, Ilic N, Mutavdzic P, Koncar I, Dragas M, Markovic M, Davidovic L. Open Surgical Treatment of Secondary Aortoesophageal and Aortobronchial Fistula after Thoracic Endovascular Aortic Repair and Esophagocoloplasty in a Second Procedure. Ann Vasc Surg. 2017;44:417.e11-417.e16

Bjelovic M, Polovina S. Surgical treatment of obesity – from bariatric to metabolic surgery. Belgrade:CIBID; 2016.

Bjelovic M, Babic T, Spica B, Gunjic D, Veselinovic M, Trajkovic G. Could hybrid minimally invasive esophagectomy improve the treatment results of esophageal cancer? Eur J Surg Oncol. 2016; 42:1196-201

Bjelovic M, Babic T, Dragicevic I, Corac A, Trajkovic G. The Burden of Gastroesophageal Reflux Disease on Patients’ Daily Lives: A Cross-Sectional Study Conducted in a Primary Care Setting in Serbia. Srp Arh Celok Lek. 2015; 143:676-80.

Bjelovic M, Babic T, Gunjic D, Veselinovic M, Spica B. Minimally Invasive Esophagectomy for Cancer: Single Center Experience after 44 Consecutive Cases. Srp Arh Celok Lek. 2015; 143:410-5.

Bjelovic M, Babic T, Spica B, Gunjic D, Veselinovic M, Bascarevic V. The use of autologous fascia lata graft in the laparoscopic reinforcement of large hiatal defect: initial observations of the surgical technique. BMC Surg. 2015; 15:22.

Bjelovic M, Babic T, Gunjić D, Veselinović M, Spica B. Laparoscopic repair of hiatal hernias: experience after 200 consecutive cases. Srp Arh Celok Lek. 2014; 142:424-30.

Bjelovic M, Spica B, Gunjic D, Skrobic O, Babic T, Pesko P. [Laparoscopic myotomy in achalasia cardia treatment: experience after 36 operations]. Srp Arh Celok Lek. 2013; 141:475-81.

Bjelovic M, Micev M, Spica B, Babic T, Gunjic D, Djuric A, Pesko P. Primary inflammatory myofibroblastic tumor of the stomach in an adult woman: a case report and review of the literature. World J Surg Oncol. 2013;11:35

Ostale publikacije su dostupne na  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=bjelovic+m&sort=date&size=50

Na vrh

Treba vam savet?

Tu sam da vam pomognem

Ukoliko imate pitanja ili želite da zakažete pregled možete da pozovete 064 500-4-300 ili danam pošaljete poruku ispod