Informacija značajne za bolničko lečenje i dijete posle operacija

Sadržaj

Abstract blur hospital and clinic interior for background

Informacije za pacijente koji dolaze na preoperativnu pripremu

Pre prijema u bolnicu i operativnog lečenja, treba da dođete u bolnicu na preoperativnu pripremu.

Zašto je potrebna preoperativna priprema?

Da bi lekari procenili da li ste spremni za anesteziju i operaciju

Da bi bili sigurni da ste dobili sve potrebne informacije u vezi sa tim šta treba da pripremite za dolazak u bolnicu, operaciju i postoperativni tok

Da Vam omogućimo da rešite sve nedoumice u vezi sa tokom lečenja i boravak u bolnici

+ - Šta se dešava u toku preoprativne pripreme?

Javite se na prijemni pult bolnice. Sa sobom ponesite svu raspoloživu medicinsku dokumentaciju

 • O dijagnostici trenutnog zdravstvenog problema (uključujući Rtg snimke, opis EHO pregleda abdomena, opis i snimke/CD MDCT ili NMR pregleda, opis i CD/fotografije endoskopskog pregleda, PH dijagnozu, laboratorijske analize …)
 • Medicinsku dokumentaciju o lečenju drugih, udruženih zdravstvenih problema (izveštaj specijaliste, otpusna lista iz bolnice, laboratorija…)
 • Spisak lekova koje hronično uzimate
 • Podatak o alergijama, ako ih imate (alergije na hranu, lekove, jod, lateks…)

Primiće Vas jedna od sestara koja će Vam pomoći da popunite upitnik o vašem zdravstvenom stanju i prethodnim operacijama i sprovesti Vas dalje kroz kompletan dijagnostički postupak. Ako nešto od planirane dijagnostike već posedujete, a nije starije od 7 dana, neće se ponavljati. Dijagnostika podrazumeva:

 • Laboratorijske analize (Kompletnu krvnu sliku i biohemiju sa faktorima koagulacije, sediment urina, krvnu grupu i Rh faktor)
 • EKG
 • RTG snimak pluća
 • Dodatnu dijagnostiku u slučaju potrebe
 • Brzi antigenski test na SARS-CoV-2
+ - Koliko dugo traje preoperativna priprema?

Preoperativna priprema traje između 1 i 3 sata, u zavisnosti od broja dijagnostičkih pregleda koje treba da uradite i broja lekara koje treba u toku preoperativne dijagnostike da posetite. Sa nalazima će Vas pogledati kardiolog i/ili anesteziolog; po potrebi i lekar druge specijalnosti. U koliko je potrebno da Vas pregleda više lekara, trajanje preoperativne pripreme može biti i duže. Potom idete kući.

Molim Vas da shvatite da se preoperativna priprema radi u Vašem najboljem interesu. Ukoliko ne odradite preoperativnu pripremu, Vaša operacija će najverovatnije biti pomerena ili otkazana.

Ako niste u mogućnosti da dođete u zakazanom terminu, kontaktirajte nas telefonom da zakažemo novi termin pripreme.

Telefoni EUROMEDIK hirurške Bolnice u Bulevaru umetnosti 29, u Beogradu za zakazivanje preoperativne pripreme su:

062/800-7195

062/800-7197

Pripremu možete pomeriti i tako što ćete kontaktirati Vašeg hirurga na:

drmilosbjelovic@gmail.com

064/500-4-300

Abstract blur hospital and clinic interior for background
Abstract blur hospital and clinic interior for background

Informacije za pacijente koji dolaze na prijem u bolnicu i operaciju

Ovaj informator treba da Vam pomogne da se na najbolji mogući način pripremite za operaciju koja Vam predstoji.

Obavestite Vašeg hirurga ili sestru na prijemu ako ste iznenada pre operacije dobili prehladu, povišenu telesnu temperaturu ili ste počeli da kašljete. Ukoliko ste lečeni od respiratorne infekcije antibioticima, potrebno je da se dobro oporavite, a mi ćemo Vam pomoći da operaciju zakažete kada to bude najoptimalnije za Vas.

Ukoliko, iz bilo kog razloga, želite da pomerite termin operacije, molimo Vas da to javite Vašem hirurgu ili bolnici na telefon za zakazivanje operacija i mi ćemo Vam pomoći da zakažete drugi termin operativnog lečenja, kada Vam to bude odgovaralo. 

+ - Šta podrazumeva priprema za odlazak u bolnicu?

Kupanje

Molimo Vas da se veče pre prijema u bolnicu okupate sapunom i operete kosu. To značajno smanjuje rizik od infekcije.

Pušenje

Nemojte pušiti na dan operacije. U koliko ste u mogućnosti smanjite upotrebu duvana ili prekinite pušenje pre prijema u bolnicu. Što ranije to uradite, bolje je. Pušenje značajno smanjuje procenat kiseonika u Vašoj krvi, što nepovoljno utiče na tok lečenja i povećava verovatnoću komplikacija.

U toku bolničkog lečenja nećete moći da pušite, jer je u bolnici pušenje zabranjeno.

Zubi

Ukoliko imate nestabilan, polomljen zub ili nedovoljno učvršćene protetske radove, savetujemo da pre prijema u bolnicu posetite stomatologa. Anesteziolog će morati da Vam, u toku operacije postavi cev za disanje. Ako zubi nisu čvrsti, mogu biti dodatno oštećeni.

+ - Kada treba da prestanete sa unosom hrane i pića?

Hrana i piće

U toku preoperativne pripreme dobićete jasno uputstvo o hrani i piću dan pre operacije i na dan prijema u bolnicu. Ukratko, nemojte uzimati hranu, žvakati žvaku, niti sisati slatke bombone najmanje 6 sati pre početka planirane hirurške intervencije/anestezije. Dozvoljeno je da pijete bistru tečnost, sa tim da prestanete unos tečnosti najmanje 2 sata pre prijema u bolnicu. Savetujemo da dan pre operacije uzimate dovoljno tečnosti (po mogućnosti vode) kako bi obezbedili adekvatnu hidrataciju tela. 

 • U koliko je prijem u bolnicu planiran u periodu između 7.30 i 12h, nemojte ništa jesti, žvakati žvaku, sisati slatke bombone, niti uzimati tečnost koja sadrži mleko posle ponoći. Možete piti vodu ili bistre napitke koji ne sadrže mleko (voda, crni ili biljni čaj, kafa) sa tim da prekinete unos tečnosti najmanje 2 sata pre prijema u bolnicu. U slučaju da imate dijabetes uzmite polovinu standardne jutarnje doze insulina ili normalnu dozu tableta za lečenje dijabetesa sa kratkim delovanjem. NEMOJTE uzimati tablete za dijabetes sa dugim delovanjem.
 • Ako je prijem u bolnicu zakazan posle 12h (podne), možete pojesti lagani doručak (kafa ili čaj i parče tosta) pre 7h ujutru. Nemojte ništa jesti, žvakati žvaku, sisati slatke bombone, niti uzimati tečnost koja sadrži mleko posle tog vremena. Možete piti vodu ili bistre napitke koji ne sadrže mleko (voda, crni ili biljni čaj, kafa) sa tim da prekinete unos tečnosti najmanje 2 sata pre prijema u bolnicu. U slučaju da imate dijabetes, uzmite normalnu jutarnju dozu insulina ili normalnu dozu tableta za lečenje dijabetesa sa kratkim delovanjem. Uzimati polovinu tablete za dijabetes sa dugim delovanjem.

U slučaju da postoji usporeno pražnjenje želuca ili proširenje jednjaka u kome se hrana zadržava, Vaš lekar će ovo opšte pravilo prilagoditi Vašim potrebama.

Još jednom Vas molimo a u koliko imate dijabetes, prilagodite uzimanje lekova za dijabetes, a posebno davanje insulina restrikciji ishrane u okviru preoperativne pripreme kako bi se izbeglo nepoželjno kolebanje vrednosti šećera u krvi. Takođe Vas upozoravamo da žvakanje žvake i sisanje bombona značajno povećava sekreciju kiseline u želucu, što treba izbeći neposredno pre operacije.  

U vašem je interesu da pratite savete koje Vam dajemo. U suprotnom, na uvodu u anesteziju, hrana iz želuca može da se vrati u ždrelo i prelije u disajno stablo, što može ozbiljno ošteti Vaša pluća. Ukoliko ne ispoštujete ovaj savet, operacija će najverovatnije biti odložena.

+ - Šta sa terapijom koju hronično uzimam?

Hronični zdravstveni problemi

U koliko imate udruženi hronični zdravstveni problem, kao što je dijabetes, astma, problem sa štitastom žlezdom, hipertenzija i drugo, savetujemo da se pre prijema u bolnicu javite lekaru koji Vas leči. On treba da proceni rizik operativnog lečenja i predloži terapiju u toku bolničkog lečenja.

 

Pre uvoda u anesteziju neophodno je da imamo kompletan spisak lekova koje hronično uzimate i podatke o alergijama, ako ih imate (alergije na hranu, lekove, jod, lateks…). Najboje je da o lekovima koje hronično uzimate detaljno porazgovarate sa anesteziologom u okviru preoperatrivne pripreme. Neki od lekova, kao što su lekovi koji se uzimaju za razređivanje krvi, se moraju zameniti injekcijama. Za to je potrebno nekoliko dana, pa je termin operacije potrebno prilagoditi tome. Takođe, shema uzimanja lekova za regulisanje šećera mora biti promenjena u toku i posle operacije.

+ - Šta da ponesete u bolnicu?
 • Lekove koje hronično uzimate, po mogućnosti u originalnom pakovanju. Takođe, molimo Vas da zabeležite kada ste poslednji put uzeli terapiju.
 • Pribor za ličnu higijenu
 • Nešto da Vam prekrati vreme do operacije, kao na primer knjigu, časopis…

Stvari od vrednosti

Molimo Vas da sa sobom ne nosite stvari od vrednosti i veću količinu novca. Sav nakit morate ukloniti pre odlaska u operacionu salu.

Pre operacije uklonite šminku, a posebno lak sa noktiju ili nadogradnju noktiju.

+ - Da li ću pre operacije upoznati svog anesteziologa?

Upoznaćete se sa Vašim anesteziologom pre operacije. To je lekar specijalista koji će voditi Vašu anesteziju, Vaše lečenje u toku boravka u jedinici intenzivnog lečenja i uključivati se i kasnije u lečenje na odeljenju u slučaju potrebe. Anesteziolog će Vam propisivati i lekove protiv bolova u toku bolničkog lečenja.

 

Anestezija se koristi kako bi se eliminisao bol u toku dijagnostičkih i terapijskih procedura. To se postiže blokiranjem signala za bol koji, kroz nerve, dolaze do mozga. Napredak u anesteziji je omogućio izvođenje većine modernih hirurških procedura. Moderna anestezija je veoma sigurna; prilagođava se Vašim potrebama i tipu hirurške intervencije koju ćete imati.

Postoje tri tipa anestezije: opšta, spinalna i lokalna. Operacije u trbušnoj duplji se, po pravilu, rade u opštoj anesteziji.

 

U toku opšte anestezije spavate. Stanje odsustva svesti lekovima indukuje i kontroliše anesteziolog. To će Vam omogućiti da operaciju ne osećate, niti je se sećate.

Većina ljudi nema probleme posle anestezije. Oporavak od anestezije zavisi od vrste lekova koji su korišteni u toku anestezije, količine i vrste lekova protiv bolova i vašeg zdravstvenog stanje. O neželjenim efektima i komplikacijama anestezije možete razgovarati sa anesteziologom u toku preoperativne pripreme ili u bolnici, pre operacije.  

+ - Kako da nađete Bolnicu?

Euromedik 2 hirurška bolnica nalazi se na Novom Beogradu, u ulici Bulevar umetnosti broj 29. Adresu i više informacija možete naći na sajtu https://euromedic.rs/lokacije/euromedik-bolnica-i-stacionar-bulevar-umetnosti-29/

Modern equipment in operating room. Medical devices for neurosurgery.
Beautiful smart Asian doctor and patient discussing and explaini

Informacije za pacijente u toku bolničkog lečenja

Kada uđete u bolnicu obratiti se nekoj od sestara na prijemnom pultu i recite da imate zakazan prijem u bolnicu i operaciju. Pošto ste upisani u spisak pacijenata za prijem, one će imati sve potrebne informacije o Vašem dolasku i daljem rasporedu. Na prijemu ćete morati da potpišete standardnu dokumentaciju koja se odnosi na pristanak na prijem u bolnicu, operativno lečenje i drugu neophodnu dokumentaciju.  

Jedna od sestara će Vas, nakon otvaranja istorije bolesti, sprovesti na odeljenje. Tu će Vas odeljenska sestra smestiti u bolesničku sobu, pomoći Vam da se presvučete, pregledati da li ste poneli svu potrebnu medicinsku dokumentaciju i proveriti osnovne parametre kao što su visina krvnog pritiska, brzina pulsa, temperatura…

Potom će Vas posetiti Vaš anesteziolog i hirurg i proveriti još jednom detalje od značaja za predstojeću anesteziju i hiruršku intervenciju. Ako imate još neko pitanje ili dilemu, to je trenutak da pitate.

Stvari koje ste poneli sa sobom, nećete moći poneti u operacionu salu, niti jedinicu intenzivnog lečenja. One ostaju na odeljenju. Sestre na odeljenju će Vam ih vratiti po vašem povratku na odeljenje.

+ - Da li treba da potvrdim prijem u bolnicu?

Datum i vreme prijema u bolnicu i termin operacije dogovorićete sa Vašim hirurgom.  Važno je da na prijem u bolnicu dođete u zakazano vreme. Ako dođete pre vremena, postoji mogućnost da soba, u koju treba da se smestite, nije pripremljena za Vas. Ukoliko zakasnite na prijem, Vaša operacija može biti pomerena ili otkazana.

Molimo Vas da dan pre prijema u bolnicu dolazak potvrdite telefonom na 062/800-7195 ili 062/800-7197.

Ukoliko je Vaša operacija zakazana u ponedeljak ili prvi dan posle praznika, molimo Vas da prijem u bolnicu potvrdite poslednjeg radnog dana pre početka vikenda ili praznika.

+ - Kako izgleda odlazak u operacionu salu?

Sestra na odeljenju će Vas obavestiti koji je to trenutak da pođete u operacionu salu. Pre polaska u operacionu salu ćete pidžamu zameniti posebnim mantilom koji se vezuje pozadi. Sestra će Vam pomoći da navučete elastične čarape. U koliko do sale idete peške ili u sedećim kolicima, na nogama treba a imate papuče. U slučaju da Vam je hladno, preko mantila koji se oblači pred salu, možete ogrnuti bade mantil.  Lekar ili sestra će Vas otpratiti do operacione sale. Osoblje u operacionoj sali nosi plave hirurške uniforme, hirurške kape i maske. Zbog toga svi slično izgledaju, ali ćete Vi verovatno uspeti da prepoznate Vašeg anesteziologa i hirurga.

Sledeći korak je da prvo sednete, a potom i legnete na operacioni sto. Sto je podesive visine, tako da se može prilagoditi Vašim potrebama. Uži je od bolničkog kreveta i može Vam se učiniti da je tvrd i hladan.

Još jednom će biti proverena sva potrebna tehnička i medicinska dokumentacija. Pošto se operacija radi u opštoj anesteziji zamoliće Vas da skinućete sva pomagala (naočare, slušni aparat, protezu…) i predate ih sestri da ih odloži.

Da bi anesteziolog mogao da prati Vaše vitalne funkcije, pre početka operacije mora da Vas se postavi:

 • Nekoliko elektroda koje prate EKG; elektode se dizajnirane kao nalepnice koja se zalepe za kožu na grudnom košu
 • Manžetnu za merenje krvnog pritiska. Ona će biti obmotana oko Vaše nadlaktice; dok se meri pritisak ona se naizmenično naduvava i izduvava
 • Pulsni oksimetar, koji će Vam kao štipaljka biti navučen na prst šake; meri sadržaj kiseonika u krvi. Da bi radio valjano, pre operacije treba da skinete lak ili nadogradnju sa noktiju.

Prva situacija koja Vam može načiniti fizičku nelagodnost je plasiranje braunile u venu na nadlanici, podlaktici ili u lakatnoj jami. Plasiranje braunile je neprijatno koliko i vađenje krvi. Braunila se u toku operacija i potom koristi kao put za intravensko davanje tečnosti, lekova i hrane. Fiksira se flasterom kako se nebi pomerila ili izvukla.

+ - Šta da očekujem na uvodu u anesteziju?

Uvod u anesteziju počinje kada anesteziolog ili anestetičar kroz plasiranu braunilu ubrizga lek. Veoma brzo ćete osetiti pospanost i utonuti u san. Posle uvoda u anesteziju dobićete:

 • anestetik (kroz venu ili preko maske kao gas) koji će Vas držati u stanju sna tokom trajanja operacije
 • Lekove protiv bolova, tako da ne osećate bol
 • Lekove koji će Vam opustiti mišiće kako bi mogla da bude urađena hirurška intervencija.
 • Antibiotik, lekovi protiv mučnine/povraćanja i drugi potrebni lekovi

U toku operacije će vam kroz grlo u dušnik biti uvedena cev za disanje. Mašina će disati umesto Vas.

Stanje u kome se nalazite u toku operacije potpuno kontrolisano i bezbedno. Anesteziolog i anestetičar će kontinuirano meriti i pratiti sve potrebne parametre kako bi lekovi bili dozirani prema Vašim potrebama i kako bi Vaše stanje tokom trajanja anestezije bilo optimalno.

+ - Da li je neobhodna transfuzija krvi?

U toku operacije, neminovno dođe do gubitka odrađene količine krvi. Krvarenje u toku minimalno invazivne hirurgije je značajno manje nego u toku otvorene; u najvećem broju slučajeve je praktično zanemarljivo i ne zahteva transfuziju krvi.  Vaš anesteziolog će taj mali gubitak kompenzovati rastvorima koje će Vam dati u venu. U koliko je gubitak nešto veći ili je pak Vaša krvna slika na početku operacije loša, Vaš anesteziolog može doneti odluku da Vam da transfuziju krvi.

Vi možete biti decidirano protiv toga da primite krv, ali to morate jasno staviti do znanja anesteziologu i hirurgu pre početka operacije i morate potpisati dokument da ne želite da primite krv. To treba da naglasite u toku razgovora sa anesteziologom na preoperativnoj pripremi, kako bi nam dali vremena da razmotrimo alternativne opcije; neke od njih se moraju pripremiti unapred.  

+ - Kako izgleda buđenje iz anestezije?

Na kraju operacije, Vaš anesteziolog će prekinuti davanje lekova koji Vas drže u stanju sna i pustiće Vas da se lagano probudite. Daće Vam i lekove koji poništavaju dejstvo lekova koji opuštaju mišiće. Sem u slučaju velikih hirurških intervencija, vraćanje mišićne snage će Vam omogućiti da na operacionom stolu ponovo počnete samostalno da dišeta.

Potom ćete biti prebačeni u jedinicu intenzivnog lečenja. Lekari i sestre će stalno pratiti Vaše vaš pritisak, puls i procenat kiseonika u krvi i druge parametre. Dobijaćete kiseonik preko katetera koji će Vam biti postavljen blizu nosa ili na masku koja će Vam pokrivati usta i nos. To će dodatno da poveća zasićenost krvi kiseonikom.

Možda će Vam privremeno trebati urinarni kateter. To je mekano silikonsko crevo koje se plasira u bešiku kako bi omogućilo nesmetano oticanje mokraće u toku i neposredno posle operacije.

+ - Šta da očekujem u toku oporavka posle operacije?

Posle operacije, neko vreme ćete provesti u jedinici intenzivnog lečenja, posle čega ćete biti prevedeni na odeljenje. Pre prelaska na odeljenje, Vaši lekari i sestre moraju biti zadovoljni oporavkom od operacije, moraju biti sigurni da Vam je stanje stabilno i da Vam više nije potrebno lečenje u jedinici intenzivnog lečenja. Prevod na hirurško odeljenje će Vam omogućiti veći konfor i brži povratak normalnim aktivnostima (šetanje, odlazak u toalet, lična higijena…).

U zavisnosti od tipa hirurške intervencije, biće Vam naglašeno kada ćete moći da uzimate tečnost i hranu na usta. Kod operacija na organima za varenje, to može biti posebno značajno. Nemojte uzimati ni hranu, ni tečnost na usta do Vam do izričito ne kaže Vaš hirurg.

+ - Prevencija stvaranja krvnog ugruška u toku bolničkog lečenja

Stvaranje krvnog ugruška je fiziološki/normalan fenomen koji omogućava zaustavljanje krvavljenja posle bilo koje povrede i operacije. Postoje situacije kada greškom dođe do stvaranja krvnog ugruška unutar vena; stanje se zove duboka venska tromboza (DVT). Stvaranju ugruška doprinose:

 • Povrede tkiva i malih krvnih sudova koje se dešavaju u toku operacije
 • Usporenje toka krvi, što se dešava dok mirujete u krevetu posle operacije i
 • promene koje se dešavaju u samoj krvi, u toku i posle operacije

Stvaranje ugruška najčešće započinje u malim venama mišića potkolenice, gde je tok krvi najsporiji. U početku ne prouzrokuje pojavu subjektinih simptoma. Sa daljim napredovanjem, javlja se otok i bol u potkolenici, a procese može da se širi ushodno uz venu, zahvatajući vene natkolenice i male karlice. Deo ugruška može i da se otkine i izazove emboliju pluća, što prouzrokuje otežano disanje i bol u grudnom košu. Duboka venska tromboza je potencijalno veoma opasna komplikacija.

Povišen rizik za DVT imate u koliko

 • Imate više od 60 godina
 • Porodično opterećenje za DVT
 • Morate duže da mirujete u krevetu posle operacije
 • Imate dijabetes, srčano oboljenje ili karcinom
 • Ako uzimate lekove, kao što su kontraceptivne pilule ili hormeni

Pre prijema u bolnicu:

Obavestite Vašeg hirurga ili anesteziologa (u toku preoprativne pripreme) o faktorima rizika za DVT koje imate; prestanite da pušite pre operacije i unesite dovoljnu količinu tečnosti (vode) dan pre operacije.

U toku bolničkog lečenja

Sebi možete mnogo da pomognete. Sa druge strane, to niko ne može da uradi umesto Vas. Budite što aktivniji, kako u postelji tako i van postelje. Sprovodite vežbe nogu u krevetu što češće. Sedite u krevetu kad god možete, umesto da ležite. Čim Vam bude odobreno da ustanete i šetate samostalno, to radite što češće.

Mi možemo da pomognemo tako što ćemo Vam:

 • postaviti elastične čarape, koje će pomoći da se krv ne zadržava u mišićima nogu
 • dati lek koji sprečava zgrušavanje krvi (niskomolekularni heparin)

Ako osetite zatezanje ili bol u potkolenicama, odmah obavestite sestru ili lekara.

Kod kuće:

 • Uzimajte dovoljno tečnosti (vode)
 • Krećite se što više
 • Nastavite sa vežbama u krevetu, kad god ležite
 • Uzimajte heparin po instrukciji koju su Vam dali hirurg i anesteziolog.

Pod rizikom ste od razvoja DVT čak tri meseca nakon učinjene hirurške intervencije. U slučaju da u tom periodu planirate duži put, posebno avionom, potražite savet lekara.

Vežbe u krevetu

Specifične vežbe će Vam poboljšati cirkulaciju i disanje. One se mogu sprovoditi u sedećem i ležećem položaju, ali su efikasnije kada sedite.

Skočni zglobovi: pokrećite stopalo gore-dole; pravite kružne pokrete stopalom.

Kolena: Iz opruženog položaja, polako savijajte prvo koleno, potom nogu u kuku tako da butina priđe telu i u tom položaju zadržite nogu dok izbrojite do tri, pa nogu opružite; to ponovite i sa drugom nogom. Obgrlite kolena rukama i stegnite, tako da osetite zatezanje mišića prednje strane butine; zadržite položaj dok izbrojite do tri i opustite.

Leđa: zategnite sedalne mišiće, zadržite dok izbrojite do tri i opustite.

Disanje: stavite šake na grudni koš; udahnite duboko, tako da osetite kako se grudni koš širi.

Ove vežbe treba da ponavljate u krevetu, sve dok ne budete u mogućnosti samostalno da ustanete iz kreveta i šetate. 

+ - Ko i kada daje informacije o mom zdravstvenom stanju i kada je vreme posete?
Vreme posete u bolnici propisano je pravilnikom bolnice i o tome ćete biti obavešteni na prijemnom pultu u trenutku prijema u bolnicu. Informaciju možete dobiti i od osoblja u bolnici, kao i preko bilo kog od telefona za informacije ili zakazivanje pregleda i prijema u bolnicu. Posete za vreme lečenja u jedinici intenzivnog lečenja nisu dozvoljene. U toku lečenja u jedinici intenzivnog lečenja, informaciju o Vašem stanju članovi porodice (ili prijatelj koji Vas je dopratio u bolnicu) mogu dobiti telefonom od dežurnog anesteziologa. Telefon u jedinici incezivnog lečenja je 062/430-287, a telefon dežurnog anesteziologa 062/176-2011. U koliko ste na odeljenju, informaciju o Vašem stanju, članovi porodice (ili prijatelj koji Vas je dopratio u bolnicu) mogu dobiti telefonom od dežurne sestre ili lekara na odeljenju. Telefon hirurškog odeljenja je 062/176-7991. Informaciju o Vašem stanju, članovi porodice (ili prijatelj koji Vas je dopratio u bolnicu) mogu dobiti telefonom i direktno od Vašeg hirurga. Telefon za kontakt je 064/500-4-300.
Modern equipment in operating room. Medical devices for neurosurgery.
Doctor and patient taking notes in surgery

Informacije za pacijente pred otpust iz bolnice

Procena Vašeg stanja u postoperativnom toku vršiće se na osnovu korelacije toga kako se osećate, kliničke slike, laboratorijskih podataka i podataka dobijenih drugim dijagnostičkim procedurama.

U dogovoru sa Vašim hirurgom biće planiran otpust iz bolnice. Ne oklevajte da Vašem lekaru kažete kada bi to Vama lično najviše odgovaralo.

Potrudite se da budete u krevetu u vreme vizite na dan otpusta iz bolnice. NEOPHODNO je da Vas ordinirajući hirurg, ili član hirurškog tima, vidi na dan otpusta.

Pozovite članove porodice (ili prijatelja) i obavestite ih o dogovorenom terminu otpusta iz bolnice, kako bi na vreme došli po Vas.

Proverite da li ste spakovali i sa sobom poneli sve lične stvari koje ste doneli u bolnicu. Sestra sa odeljenja će Vas, na sedećim kolicima, odvesti do vrata bolnice. Na tome se insistira bez obzira na to da li sve sigurni u samostalan hod ili ne i bez obzira na to što se dobro osećate. Očekivano je da sami obezbedite transport kući. U koliko to niste u mogućnosti, osoblje bolnice će Vam pomoći da organizujete prevoz do kuće. Moguće je organizovati i poseban transport uz pratnju medicinskog osoblja, ako to stanje pacijenta zahteva.

Proverite da li garderoba koju imate odgovara trenutnim vremenskim prilikama i da li imate ključ od kuće.

+ - Uzimanje lekova?

Lekove koje ste doneli u bolnicu, ćete poneti sa sobom kući. Nastavićete da iz uzimate, ako Vaš lekar ne kaže i napiše drugačije. U koliko se u terapiju uvode drugi lekovi, to će biti jasno naznačeno u otpusnoj listi. Vaš porodični lekar će vam napisati recept, na osnovu koga ćete nove lekove moći da podignete u apoteci. Alternativa je da ih kupite u apoteci, uz otpusnu listu.

Na otpustu će Vam biti vraćena sva medicinska dokumentacija koju ste sa sobom doneli u bolnicu i dobićete otpusnu listu/pismo. Otpusno pismo treba da odnesete vašem izabranom lekaru da bi podatke o operaciji uneo u Vaš zdravstveni karton i napisao Vam recepte za lekove koje dodatno treba da uzimate posle operacije. Informacije od značaja za otpust i kućno lečenje i usmeno će Vam saopštiti i sa vama prodiskutovati Vaš hirurg.

+ - Tretman rane

Na dan otpusta iz bolnice NOPHODNO je da sve rane budu previjene. Pred otpust dobićete jasna uputstva kako da kod kuće tretirate hirurške rane. Znaci infekcije podrazumevaju

 • pojavu otoka i crvenila u predelu rane,
 • osećaj neprijatnosti i bola u predelu rane
 • povišena temperatura lokalno
 • curenje iz rane (bistra, mutna tečnost ili krv )
 • neprijatan miris rane
 • povišena telesna temperatura (preko 38oC)

Ako imate bilo koji od navedenih simptoma, ne oklevajte da pozovete Vašeg hirurga.

+ - Kako se zakazuje redovni kontrolni pregled?

Termin redovnog kontrolnog pregleda biće naznačen na otpusnoj listi. Termin pregled morate sami zakazati telefonom; prvi kontrolni pregled se kategoriše kao besplatna konsultacija posle operacije.

Telefoni za zakazivanje kontrolnog pregleda su:

Za EUROMEDIK Bolnicu u Višegradskoj 20, telefoni za zakazivanje pregleda su: 011/ 3650-660, 011/3650-700 i 011/266-011.

Za EUROMEDIK Bolnicu u Bulevaru umetnosti 29, telefoni za zakazivanje pregleda su: 011/7359-150, 011/7359-151 i 011/7359-152.

+ - Šta da radim ako mi je potrebna kućna nega i pomoć?

U koliko smatrate da Vam je potrebna kućna nega i pomoć, sa otpusnom listom iz bolnice treba da se javite Vašem izabranom lekaru. U koliko on smatra da postoji indikacija i postoje organizacione mogućnosti, kućna nega i pomoć biće organizovana preko nadležnog Doma zdravlja. U suprotnom, obratiti se osoblju EUROMEDIK bolnice kako bi Vam pomogli da samostalno organizujete kućnu negu i pomoć.   

Dodatne informacije možete dobiti u bolnici i od Vašeg hirurga:

Web site: https://drmilosbjelovic.com

E-mail: drmilosbjelovic@gmail.com

Telefon: 064/500-4-300

+ - Kada da hitno potražim pomoć i savet lekara?

Ne oklevajte da pozovete Vašeg lekara ukoliko se pojavi neki od sledećih simptoma:

 • Povišena telesna temperatura (38ºC)
 • Otok ili bol u trbuhu
 • Mučnina i povraćanje
 • Jeza i drhtavica
 • Kašalj i otežano disanje
 • Pojava sekreta na bilo koju od hirurških rana
 • Otok i bol u potkolenicama
 • Značajnija pojava sekreta na bilo koju od hirurških rana
Doktor Miloš Bjelović
Na vrh

Treba vam savet?

Tu sam da vam pomognem

Ukoliko imate pitanja ili želite da zakažete pregled možete da pozovete 064 500-4-300 ili danam pošaljete poruku ispod