Hirurško lečenje gojaznosti

.......

Iskusan hirurg koji poseduje znanje i veštinu da prepozna izazove, kompetentno sprovede sve potrebne terapijske opcije i reši potencijalne probleme koji mogu da nastanu u toku hirurškog lečenja gojaznosti.

Kompetentan da uradi sve raspoložive endoskopske i hirurške procedure u lečenju gojaznosti i da reši problem prethodno neuspele operacija gojaznosti.

Ekspert za hirurško lečenje gojaznosti

01

Ekspert u oblasti hirurškog lečenja gojaznosti

veliko lično iskustvo u endoskopskim i hirurškim terapijskim procedurama

02

Pomera granice lečenja gojaznosti i metaboličkih poremećaja

usavršavajući postojeće i razvijajući nove hirurške procedure

03

Konsultant za hirurško lečenje gojaznosti

u nekoliko Univerzitetskih bolnica u zemlji i regionu

04

Svetski priznat stručnjak

član Komiteta za komunikaciju Međunarodne federacije za hirurško lečenje gojaznosti (IFSO)

2010.

Prva "Sleeve" gastrektomija

300+

Operacija za lečenje gojaznosti

Hirurg koji može kompetentno da uradi

Hirurške procedure:

Podesiva traka

„Sleeve“ gastrektomija

Bajpas želuca (Roux-en-y)

Bajpas želuca sa jednom anastomozom

Želudačni pacemaker

Endoskopske procedure:

Gastrični balon

Sposoban da reši proBlem gojaznosti koji je udružen sa GERB i želudačnom kilom

Rešavanje GERB i želudačne kile (hijatus hernija) kod gojaznih pacijenata predstavlja izazov.

Neprepoznat i neadekvatno rešen problem GERB i želudačne kile može posle operacije gojaznosti da potencira simptome GERB.

Za rešavanje ovog problema hirurg mora posedovati znanje i veštinu za rešavanje oba problema. 

Pionir u hirurškom lečenju gojaznosti

Pionir u Srbiji i regionu u hirurškom lečenju gojaznosti.  Hirurg koji je sistematski počeo da se bavi hirurškim lečenje gojaznosti prenoseći iskustvo hirurga koji je postavio standarde hirurškog lečenja gojaznosti (Profesor Karl Miler).

Autor knjige hirurško lečenje gojaznosti

Knjiga Hirurško lečenje gojaznosti: od barijatrijske do metaboličke hirurgije je udžbenik za poslediplomsku nastavu na Medicinskom fakultetu u Beogradu

ISBN: 9788671174794

Godina izdanja: 2016

Izdavač: Medicinski fakultet Beograd

Broj stranica: 316

Spoj tradicionalnog i inovativnog

Hirurg koji pomera granice lečenja gojaznosti i metaboličkih poremećaja usavršavajući postojeće i razvijajući nove terapijske procedure:

Želudačni pejsmejker 

Lečenje usmereno u najboljem interesu pacijenta – ERAS protokol

ERAS protokol, protokol ubrzanog i potpomognutog oporavka posle operacije predstavlja savremeni kocvept hirurškog lečenja.

Usmeren u pravcu redukcije stresa pruzrokovanog operacijom.

Komplikacije i oporavak posle operacije se redukuju za 30–50%.

Zato što mi je stalo da...

Vrhunsku, savremenu laparoskopsku hirurgiju učinim sigurnom i dostupnom pacijentima

Imam odgovoran odnos prema pacijentima, članovima porodice pacijenata i kolegama

Holističkim pristupom  ulivam sigurnost i poverenje

Saznajte sve u 4 koraka

1
2
3
4
Informacija o Vašem oboljenju
Ovo je osnovna informacija o Vašem oboljenju i kako se postavlja dijagnoza
Donesite odluku
Zašto da brigu o vašem zdravlju poverite meni?... exspertiza
Prijem u bolnicu
Važne informacije vezane za prijem u bolnicu, boravak u bolnici i operaciju... česta pitanja
Otpust iz bolnice i dijeta
Otpust iz bolnice, saveti za dalje lečenje i dijeta posle operacije... česta pitanja , blog

Ovo je osnovna informacija o Vašem oboljenju i kako se postavlja dijagnoza

Zašto da brigu o vašem zdravlju poverite meni?… 

Važne informacije vezane za prijem u bolnicu, boravak u bolnici i operaciju.. česta pitanja

Otpust iz bolnice, saveti za dalje lečenje i dijeta posle operacije… česta pitanja , blog

Na vrh

Treba vam savet?

Tu sam da vam pomognem

Ukoliko imate pitanja ili želite da zakažete pregled možete da pozovete 064 500-4-300 ili danam pošaljete poruku ispod