Polipi u želucu

Dots

Sadržaj

Šta su polipi u želucu?

Polipi predstavljaju dobroćudne izrasline koje nastaju unutar sluznice digestivnog trakta.

Mogu nastati u svim delovima digestivnog trakta, ali su znato češći u želucu i debelom crevu, nego u tankom crevu.
Obično ne prouzrokuju pojavu simptoma i otkriju se kada se endoskopski pregled želuca (gastroskopija) radi zbog nekog drugog razloga.

Većina polipa su dobroćudne tvorevine, ali neki ipak nose rizik od transformacije u pravcu malignog tumora (karcinoma).

Izgled i lokacija polipa unutar želuca može da bude od značaja u proceni tipa polipa. Ipak definitivna dijagnoza postavlja se biopsijom i histološkim pregledom preparata.

Tipovi polipa u želucu

Postoje dva osnovna tipa polipa u želucu: dobroćudni (benigni) i polipi koji nose rizik od nastanka karcinoma. Najčešći polipi u želucu nastaju iz epitelnih ćelija tj. ćelija koje čine sluznicu želuca. Epitelni polipi mogu biti polipi fundusnih žlezda, hiperplastični polipi i adenomatozni polipi.

Polipi fundusnih žlezda

Polipi fundusnih žlezda su najčešći polipi u želucu. Oni se nalaze u gornjoj polovini želuca. Obično se nalaze slučajno, u toku endoskopskog pregleda želuca I vide se kao male, glatke I zaravnjene krvžice. Rizik od transformacije u pravcu karcinoma je mali. Obično su udruženi sa dugotrajnom terapijom inhibitorima protonske pumpe. U tom slučaju, lekar može savetovati prekid uzimanja ovih lekova.

Hiperplastični polipi

Javljaju u grozdovima i mogu biti rasuti po čitavom želucu. Udruženi su sa hroničnom upalom sluznice želuca, pa se obično nalaze na obodu čira ili su udruženi sa hroničim gastritisom, posebno kada je prouzrokovan hroničnom H. pylori infekcijom.

U slučaju da je H. pylori infekcija bila prisutna i adekvatno izlečena, ovi polipi mogu da nestanu. Rizik od nastanka karcinoma u ovim polipima je mali. Međutim, pošto su udruženi sa hroničnom upalom sluznice želuca (hronični atrofični gastritis), rizik od nastanka karcinoma povećan je u atrofičnoj sluznici želuca u okolini polipa.

Stoga se savetuju endoskopske biopsije ne samo polipa, već i atrofične sluznice u neposrednoj blizini polipa.

Adenomatozni polipi

To su najčešći neoplastični polipi (polipi pod rizikom od transformacije u pravcu karcinoma) i obično se nalaze u završnom delu želuca.

Zbog visokog rizika od nastanka karcinoma, ovaj tip polipa uvek treba ukloniti. U slučaju da se radi o malim polipima, savetuje se endoskopsko uklanjanje.

U slučaju većih polipa, polipa koji na oko imponuju kao tumor ili je pak prisustvo tumora potvrđeno prethodnom biopsijom, savetuje se hirurško uklanjanje.

Ko je pod rizikom da dobije polipe u želucu?

Polipi u želucu mogu nastati kod odraslih osoba oba pola, u svim starosnim grupama; s tim da se učestalost pojavljivanja povećava sa godinama starosti, a posebno posle 65. godine života.

Uzroci i zašto se javljaju polipi u želucu?

Stanje prouzrukuju:

Veza između hronične Helicobacter pylori (H. pylori) infekcije u želucu, čira želuca, hronične upale sluznice želuca (hronični atrofični gastritis) i adenomatoznih polipa dobro je poznata.

Polipi fundusnih žlezda su obično udruženi sa dugotrajnom terapijom inhibitorima protonske pumpe. To su lekovi koji smanjuju lučenje kiseline i koriste se u lečenju gorušice koja je kardinalni simptom gastroezofagelne refluksne bolesti (GERB).

U tom slučaju, lekar može savetovati prekid uzimanja ovih lekova, s tim da se razmotri hirurško lečenje GERB kao alternativa stalnom uzimanju lekova.

Želudac Polipi u želucu

Simptomi polipa u želucu

Polipi u želucu obično ne prouzrokuju pojavu simptoma

Obično se otkriju kada se endoskopski pregled želuca (gastroskopija) radi zbog nekog drugog razloga. Ipak, veliki polipi mogu da prouzrokuju pojavu krvavljenja i anemije ili bol u gornjim partijama trbuha. U slučaju da veliki polip blokira izlazni deo želuca, može da prouzrokuje povraćanje.

Saznajte sve u 4 koraka

1
2
3
4
Informacija o Vašem oboljenju
Ovo je osnovna informacija o Vašem oboljenju i kako se postavlja dijagnoza
Donesite odluku
Zašto da brigu o vašem zdravlju poverite meni?... exspertiza
Prijem u bolnicu
Važne informacije vezane za prijem u bolnicu, boravak u bolnici i operaciju... česta pitanja
Otpust iz bolnice i dijeta
Otpust iz bolnice, saveti za dalje lečenje i dijeta posle operacije... česta pitanja , blog

Ovo je osnovna informacija o Vašem oboljenju i kako se postavlja dijagnoza

Zašto da brigu o vašem zdravlju poverite meni?… 

Važne informacije vezane za prijem u bolnicu, boravak u bolnici i operaciju.. česta pitanja

Otpust iz bolnice, saveti za dalje lečenje i dijeta posle operacije… česta pitanja , blog

Kako se postavlja dijagoza polipa u želucu?

Dijagnoza

Više od 90% polipa želuca nema maligni potencijal (potencijal transformacije u pravcu karcinoma).

Međutim, neki tipovi polipa, kao na primer adenomatozni polipi, zahtevaju dopunsko ispitivanje kako bi se isključilo postojanje karcinoma.

Dopunsko ispitivanje obično podrazumeva biopsiju koja se radi u toku endoskopskog pregleda. Biopsijom uzet materijal se naknadno boji i pregleda pod mikroskopom.

Lečenje polipa u želucu?

Najveći broj polipa u želucu ne zahteva specifično lečenje

U slučaju polipa fundusnih žlezda savetuje se prekid uzimanja lekova (inhibitora protonske pumpe), a u slučaju hiperplastičnih polipa udruženih sa H. pylori infekcijom, lečenje infekcije.

Zbog visokog rizika od nastanka karcinoma, adenomatozne polipe treba ukloniti. U slučaju da se radi o malim polipima, savetuje se endoskopsko uklanjanje. Uklanjanje adenomatoznih polipa i patohistološki pregled prestavlja standardni deo endoskopskog pregleda. Pitajete lekara koji radi gastroskopiju da li je pripremljen da ukloni polip iz želuca, ukoliko je to potrebno.

U slučaju većih polipa, polipa koji na oko imponuju kao tumor ili je pak prisustvo tumora potvđeno prethodnom biopsijom, savetuje se hirurško uklanjanje.

Savremena hirurgija podrazumeva minimalno invazivnu – laparoskopsku operaciju kojom se uklanja polip ili deo želuca sa polipom. Ukoliko Vam je savetovano operativno lečenje, pitajte da li preporučeni hirurg kompetentan da uradi laparoskopsku operaciju uklanjanja polipa ili dela želuca sa polipom.

Saznajte sve u 4 koraka

1
2
3
4
Informacija o Vašem oboljenju
Ovo je osnovna informacija o Vašem oboljenju i kako se postavlja dijagnoza
Donesite odluku
Zašto da brigu o vašem zdravlju poverite meni?... ekspertiza
Prijem u bolnicu
Važne informacije vezane za prijem u bolnicu, boravak u bolnici i operaciju... česta pitanja
Otpust iz bolnice i dijeta
Otpust iz bolnice, saveti za dalje lečenje i dijeta posle operacije... česta pitanja , blog

Ovo je osnovna informacija o Vašem oboljenju i kako se postavlja dijagnoza

Zašto da brigu o vašem zdravlju poverite meni?… 

Važne informacije vezane za prijem u bolnicu, boravak u bolnici i operaciju.. česta pitanja

Otpust iz bolnice, saveti za dalje lečenje i dijeta posle operacije… česta pitanja , blog

Na vrh

Treba vam savet?

Tu sam da vam pomognem

Ukoliko imate pitanja ili želite da zakažete pregled možete da pozovete 064 500-4-300 ili danam pošaljete poruku ispod