Mehanička povreda jednjaka

Dots

Sadržaj

Kako nastaje povreda jednjaka i kako se leči?

Povreda jednjaka može nastati dejstvom mehaničke sile i hemijske nokse

U mehaničke povrede spadaju perforacije i rupture jednjaka, kao i rascepi sluznice jednjaka. Hemijske povrede jednjaka nastaju dejstvom progutanih kaustičnih (korozivnih) sredstava.

Uzroci i mehanizam nastanka mehaničke povrede jednjaka

Stanje prouzrukuju:

Mehanička povreda jednjaka može nastati u toku dijagnostičke ili terapijske procedure na jednjaku ili u okolini jednjaka.

Drugi uzroci mogu biti progutana strana tela, traumatska povreda jednjaka, spontana ruptura jednjaka (Boerhaaveov sindrom)…

Jednjak

Saznajte sve u 4 koraka

1
2
3
4
Informacija o Vašem oboljenju
Ovo je osnovna informacija o Vašem oboljenju i kako se postavlja dijagnoza
Donesite odluku
Zašto da brigu o vašem zdravlju poverite meni?... exspertiza
Prijem u bolnicu
Važne informacije vezane za prijem u bolnicu, boravak u bolnici i operaciju... česta pitanja
Otpust iz bolnice i dijeta
Otpust iz bolnice, saveti za dalje lečenje i dijeta posle operacije... česta pitanja , blog

Ovo je osnovna informacija o Vašem oboljenju i kako se postavlja dijagnoza

Zašto da brigu o vašem zdravlju poverite meni?… Ekspertiza

Važne informacije vezane za prijem u bolnicu, boravak u bolnici i operaciju.. česta pitanja

Otpust iz bolnice, saveti za dalje lečenje i dijeta posle operacije… česta pitanja , blog

Kako se postavlja dijagnoza?

Dijagnoza

Rano postavljenje dijagnoze i što ranija primena specifične terapije značajno utiču na klinički tok bolesti i ishod lečenja.

Anamneza i klinički pregled.

Nativni RTG pregled vrata, grudnog koša i trbuha.

Pasaža jednjaka (rentgenski snimak jednjaka uz prethodnu primenu barijumskog kontrasta).

Endoskopija jednjaka

Skener (CT) vrata, grudnog koša i trbuha sa kontrastom datim na usta i u venu.

Lečenje mehaničke povrede jednjaka

Operativno lečenje

Tip lečenja zavisi od uzroka i opsega povrede i vremena proteklog od povrede do postavljanja dijagnoze i početka specifičnog lečenja.

Povreda vratnog dela jednjaka obično može biti zbrinuta adekvatnom ušivanjem (u neposredom toku nakon povrede) ili drenažom (kasnije).

Povreda grudnog i intraabdominalnog dela jednjaka koja nije starija od 24 sata obično se može primarno zbrinuti ušivanjem i drenažom medijastinuma i grudnog koša. Posle tog vremenskog intervala najčešće se pristupa znatno većem hirurško zahvatu, a lečenje je obično etapno.

U prvoj fazi lečenje je usmereno u pravcu kontrole infekcije najčešće uz uklanjanje povređenog jednjaka; po oporavku pacijenta se pristupa rekonstruktivnoj hirurškoj intervenciji (pravljenju novog jednjaka od želuca ili creva kako bi se ponovo omogućio unos hrane na usta).

Neoperativno lečenje

Neoperativno lečenje (antibiotici, prekid unosa hrane i tečnosti na usta, intravenski unos hrane i tečnosti) mogu biti primenjeni kod pažljivo selektovanih pacijenata koji su klinički stabilni i ne pokazuju znake sistemske infekcije.

Postavljanje samoširećeg pokrivenog stenta u jednjak predstavlja još jednu od mogućnosti u neoperativnom lečenju pacijenata sa povredom jednjaka, posebno kada je povreda udružena sa postojanjem suženja jednjaka bilo da je suženje benigne ili maligne prirode

Saznajte sve u 4 koraka

1
2
3
4
Informacija o Vašem oboljenju
Ovo je osnovna informacija o Vašem oboljenju i kako se postavlja dijagnoza
Donesite odluku
Zašto da brigu o vašem zdravlju poverite meni?... exspertiza
Prijem u bolnicu
Važne informacije vezane za prijem u bolnicu, boravak u bolnici i operaciju... česta pitanja
Otpust iz bolnice i dijeta
Otpust iz bolnice, saveti za dalje lečenje i dijeta posle operacije... česta pitanja , blog

Ovo je osnovna informacija o Vašem oboljenju i kako se postavlja dijagnoza

Zašto da brigu o vašem zdravlju poverite meni?… Ekspertiza

Važne informacije vezane za prijem u bolnicu, boravak u bolnici i operaciju.. česta pitanja

Otpust iz bolnice, saveti za dalje lečenje i dijeta posle operacije… česta pitanja , blog

Na vrh

Treba vam savet?

Tu sam da vam pomognem

Ukoliko imate pitanja ili želite da zakažete pregled možete da pozovete 064 500-4-300 ili danam pošaljete poruku ispod