Ulcerozni kolitis

Dots

Sadržaj

Šta je ulcerozni kolitis i kako se leči?

Ulcerozni kolitis je autoimuna bolest debelog creva.

Uzrok nastanka je najčešće genetska preispozicija udružena sa faktorima iz okoline.

Ulcerozni kolitis često počinje naglo, u kasnim tinejdžerskim ili dvadesetim godinama, a može se javiti i u srednjem životnom dobu.

Debelo crevo

Šta da očekujete?

Kakav je klinički tok bolesti?

Ulcerozni kolitis počinje kao upala sluznice. To je hronično, autoimuno oboljenje, nepoznatog uzroka kod koga se smenjuju mirne faze i faze ataka (aktiviranja) bolesti.

Pošto je u pitanju hronični proces, upala sa vemenom napreduje zahvatajući sve slojeve zida debelog creva. Ulcerozni kolitis karakteriše smenjivanje perioda u kojima se bolest aktivira, što prouzrokuje intenziviranje simptoma i relativno mirnih perioda u kojima je aktivnost bolesti mala, a pacijenti su bez simptoma ili su simptomi minimalni. Napredovanje bolesti zavisi od aktivnosti bolesti.

Indolentni tok bolesti?

Ulcerozni kolitis indolentnog toka karakterišu dugi periodi između dve epizode ataka bolesti.

Agresivni tok bolesti

Ulcerozni kolitis agresivnog toka karakteriše brzo napredovanje upalnog procesa. Klinički simptomi su izraženi i konstatni, sa tendencijom pogoršanja.

Simptomi ulceroznog kolitisa

Proktitis

Predstavlja upalu završnog dela debelog creva (rektum), glavni simptom je učestalo pražnjenje stolice, zbog iritacije rektuma, u stolici se mogu naći krv i sluz.

Levostrani kolitis

Predstavlja upalu leve polovine debelog creva. Simptomi su slični kao kod proktitisa, sa tim da je sadržaj krvi i sluzi u stolici veći nego kod proktitisa; čest simptom je krvav proliv.

Pankolitis

Upalom je zahvaćeno celo debelo crevo, nekada i završni deo tankog creva. Dominantni simptom je proliv, praćen opštim lošim stanjem (groznica, slabost, gubitak apetita, ubrzan rad srca). Zbog gubitka krvi može doći do anemije, a zbog gubitka sluzi do ozbiljnog gubitka proteina i kalijuma iz organizma.

Kako se postavlja dijagnoza ulceroznog kolitisa?

Dijagnoza

U laboratoriji se može naći povišen broj leukocita i vrednosti CRP, smanjen nivo hemoglobina i albumina, posebno u fazi inflamacije.

Od značaja je uraditi i fekalni kalprotektin u stolici.

Kolonoskopija sa uzimanjem biopsije je dijagnostička metoda izbora. Omogućava da se proceni proširenost bolesti i isključi Crohn-ova bolest.

CT pregled trbuha sa kontrastom može da pokaže edematoznu sluznicu debelog creva, ali ne i stepen proširenosti bolesti.

Komplikacije ulceroznog kolitisa

Težak kolitis bilo kog porekla može razviti sledeće komplikacije:

Krvarenje

Hipokalijemija

Hipoalbuminemija

Perforacija (lokalizovana ili generalizovana)

”Toksička dilatacija” je stanje nastalo kod teškog akutnog kolitisa sa dilatacijom debelog creva i pretećom perforacijom.

Fulminantni teški kolitis karakteriše: tahikardija >120/min. i/ ili više od 10 stolica/24h i/ili hipoalbuminemija <25g/dL.

Lečenje ulceroznog kolitisa

Lekovi

Cilj terapije ulceroznog kolitisa je smanjiti zapaljenje i sprečiti komplikacije. Treba dati transfuziju kod teške anemije, nadoknaditi kalijum i albumine. U terapiji se koriste 5-aminosalicyclic acid (5-ASA), kortikosteroidi, imunosupresivi i biološka terapija. Lečenje pacijenata koji imaju ulcerozni kolitis treba da vodi lekar koji je uže specijalizovan za dijagnostiku i lečenje upalnih bolesti creva.

Operacija

Hirurško lečenje indikovano je kod akutnog kolitisa koji ne reaguje na terapiju i kod hroničnog kolitisa u slučaju da:

Simptomi hronično perzistiraju uprkos maksimalnoj medikamentoznoj terapiji

Medikamentozna terapija kupira simptome, ali su njeni neželjeni efekti izraženi (osteoporoza, imunosupresija)

Česte egzacerbacije koje utiču na rast i razvoj kod adolescenata

Potvrđena dijagnoza displazije visokog rizika ili displazije udružene sa lezijom i/ili izraslinom ili potvrđen karcinom debelog creva

Saznajte sve u 4 koraka

1
2
3
4
Informacija o Vašem oboljenju
Ovo je osnovna informacija o Vašem oboljenju i kako se postavlja dijagnoza
Donesite odluku
Zašto da brigu o vašem zdravlju poverite meni?... exspertiza
Prijem u bolnicu
Važne informacije vezane za prijem u bolnicu, boravak u bolnici i operaciju... česta pitanja
Otpust iz bolnice i dijeta
Otpust iz bolnice, saveti za dalje lečenje i dijeta posle operacije... česta pitanja , blog

Ovo je osnovna informacija o Vašem oboljenju i kako se postavlja dijagnoza

Zašto da brigu o vašem zdravlju poverite meni?… 

Važne informacije vezane za prijem u bolnicu, boravak u bolnici i operaciju.. česta pitanja

Otpust iz bolnice, saveti za dalje lečenje i dijeta posle operacije… česta pitanja , blog

Na vrh

Treba vam savet?

Tu sam da vam pomognem

Ukoliko imate pitanja ili želite da zakažete pregled možete da pozovete 064 500-4-300 ili danam pošaljete poruku ispod