Zastalo strano telo u jednjaku

Dots

Sadržaj

Strano telo u jednjaku i kako se leči ?

Većina progutanih stranih tela (75 - 90%) prođe kroz digestivni trakt bez komplikacija.

Većina zaglavljenih stranih tela zastane u jednjaku.

Zastalo strano telo u jednjaku treba shvatiti kao hitno stanje i treba ga izvaditi unutar 24 sata od ingestije. U suprotnom, razvoj dekubitusa prouzrokuje duboko oštećenje zida jednjaka sa sledstvenom perforacijom i sistemskim komplikacijama (infekcija sredogruđa i sepsa).

Žašto i koja strana tela zastaju u jednjaku?

Strano telo zastaje u jednjaku zbog veličine stranog tela ili zbog suženja jednjaka.

Strana tela mogu biti:

strana tela sa oblim ivicama

strana tela sa oštrim ivicama

jatrogena strana tela (zastala u toku medicinske intervencije)

zalogaj hrane (riblja kost, veliki zalogaj hrane…)

Jednjak

Simptomi stranog tela u jednjaku

Bol iza grudne kosti (u jednjaku), nemogućnost gutanja i vraćanje hrane, tečnosti i pljuvačke (pene) nazad u usta.

Saznajte sve u 4 koraka

1
2
3
4
Informacija o Vašem oboljenju
Ovo je osnovna informacija o Vašem oboljenju i kako se postavlja dijagnoza
Donesite odluku
Zašto da brigu o vašem zdravlju poverite meni?... exspertiza
Prijem u bolnicu
Važne informacije vezane za prijem u bolnicu, boravak u bolnici i operaciju... česta pitanja
Otpust iz bolnice i dijeta
Otpust iz bolnice, saveti za dalje lečenje i dijeta posle operacije... česta pitanja , blog

Ovo je osnovna informacija o Vašem oboljenju i kako se postavlja dijagnoza

Zašto da brigu o vašem zdravlju poverite meni?… Ekspertiza

Važne informacije vezane za prijem u bolnicu, boravak u bolnici i operaciju.. česta pitanja

Otpust iz bolnice, saveti za dalje lečenje i dijeta posle operacije… česta pitanja , blog

Kako se postavlja dijagnoza?

Dijagnoza

Rigidna ezofagoskopija ili direktna laringoskopija, posebno u vratom delu ili gornjoj polovini grudnog dela jednjaka.

Pasaža jednjaka (rentgenski snimak jednjaka uz prethodnu primenu barijumskog kontrasta)

Fleksibilna endoskopija jednjaka je korisna za dijagnostiku i vađenje stranih tela u donjoj polovini jednjaka.

CT grudnog koša i trbuha sa kontrastom datim na usta i u venu.

Lečenje stranog tela u jednjaku

Zastalo strano telo u jednjaku treba shvatiti kao hitno stanje

Endoskopsko uklanjanje stranog tela je najbolja terapijska opcija; uspešna je u 90% slučajeva.

U slučaju da je od ingestije stranog tela prošlo više od 24 sata, razvoj dekubitusa često prouzrokuje duboko oštećenje zida jednjaka sa sledstvenom perforacijom i sistemskim komplikacijama. U tom slučaju strategija lečenja usmerena je ne samo na vađenje stranog tela, već i na lečenje povrede zida jednjaka.

Saznajte sve u 4 koraka

1
2
3
4
Informacija o Vašem oboljenju
Ovo je osnovna informacija o Vašem oboljenju i kako se postavlja dijagnoza
Donesite odluku
Zašto da brigu o vašem zdravlju poverite meni?... exspertiza
Prijem u bolnicu
Važne informacije vezane za prijem u bolnicu, boravak u bolnici i operaciju... česta pitanja
Otpust iz bolnice i dijeta
Otpust iz bolnice, saveti za dalje lečenje i dijeta posle operacije... česta pitanja , blog

Ovo je osnovna informacija o Vašem oboljenju i kako se postavlja dijagnoza

Zašto da brigu o vašem zdravlju poverite meni?… Ekspertiza

Važne informacije vezane za prijem u bolnicu, boravak u bolnici i operaciju.. česta pitanja

Otpust iz bolnice, saveti za dalje lečenje i dijeta posle operacije… česta pitanja , blog

Na vrh

Treba vam savet?

Tu sam da vam pomognem

Ukoliko imate pitanja ili želite da zakažete pregled možete da pozovete 064 500-4-300 ili danam pošaljete poruku ispod