rak želuca

Dots

Sadržaj

Koji su tipovi raka želuca?

Adenokarcinom želuca je najčešći primarni maligni tumor ili rak želuca

Porekla je epitelnih ćelija i čini oko 90-95% svih primarnih malignih tumora želuca.

Primarni limfom želuca je drugi tumor po učestalosti i najčešći neepitelni tumor. Predstavlja 5% svih tumora želuca i njegova učestalost raste u svetu.

Treći po učestalosti su gastrointestinalni stromalni tumorii oni čine samo 1% svih tumora želuca.

Zbog brojnih prednosti, laparoskopska hirurgija prestavlja metodu izbora u hirurškom lečenju malignih tumora želuca.

Uzroci i zašto se javlja rak želuca?

Rak želuca prouzrukuju:

Konzumiranje hrane bogate nitrozaminima (dimljena riba ili meso)

Hronični atrofični gastritis

Krvna grupa A

Hronični ulkus želuca udružen sa H. pylori infekcijom.

Koliko dugo se razvija rak zeluca?

Rak želuca se obično razvija nekoliko godine pre nego što se pojave prvi simptomi bolesti.

Želudac Polipi u želucu

Simptomi raka želuca

U početnim stadijumima karcinom želuca obično ne uzrokuje pojavu subjektivnih tegoba

Kod pacijenata koji imaju uznapredovali rak želuca: gubitak apetita, mučnina, nagon na povraćanje, osećaj rane sitosti, a kasnije i bol u epigastrijumu, malaksalost i gubitak telesne mase.

Prisustvo palpabilne mase u gornjem delu trbuha ili u projekciji jetre, žutica, otok trbuha ili otežano disanje zbog prisustva vode u plućima idu u prilog odmakle faze bolesti.

Hronična anemija, koja ne može da se objasni, uvek zahteva dijagnostiku. Krvareći tumor želuca ili debelog creva čest je razlog za anemiju, posebno u osoba srednje i starije životne dobi.

Saznajte sve u 4 koraka

1
2
3
4
Informacija o Vašem oboljenju
Ovo je osnovna informacija o Vašem oboljenju i kako se postavlja dijagnoza
Donesite odluku
Zašto da brigu o vašem zdravlju poverite meni?... exspertiza
Prijem u bolnicu
Važne informacije vezane za prijem u bolnicu, boravak u bolnici i operaciju... česta pitanja
Otpust iz bolnice i dijeta
Otpust iz bolnice, saveti za dalje lečenje i dijeta posle operacije... česta pitanja , blog

Ovo je osnovna informacija o Vašem oboljenju i kako se postavlja dijagnoza

Zašto da brigu o vašem zdravlju poverite meni?… 

Važne informacije vezane za prijem u bolnicu, boravak u bolnici i operaciju.. česta pitanja

Otpust iz bolnice, saveti za dalje lečenje i dijeta posle operacije… česta pitanja , blog

Kako se postavlja dijagnoza?

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja gastroskopskim pregledom i biopsijom. 

Procena stadijum tumorske bolesti

Lokalno širenje. Endoskopski ultrazvuk se koristi u proceni prodora tumora kroz zid želuca.

Regionalno širenje i prisustva metastaza. Skener (CT) grudnog koša I trbuha sa kontrastom datim u venu I na usta.

Laparoskopska eksploracija je od značaja u proceni prisustva širenja po trbušnoj maramici.

Tumorski marker: CEA. CA19-9, CA72-4

Lečenje raka želuca

Većina pacijenata koji imaju raširenu bolest zahteva neku od palijativnih procedura.

Otežano gutanje može biti adekvatno rešeno endoluminalnim postavljanjem samoširećeg stenta. Hirurško lečenje, u ovoj fazi bolesti, je retko indikovano i svodi se na hirurško postavljanje nutritivne stome (gastrostoma ili jejunostoma). Ukoliko je ulaz u želudac prolazan za gastroskop, alternativa hirurškoj intervenciji je postavljanje perkutane endoskopske gastrostomije (PEG)

Povraćanje prouzrokovano opstrukcijom izlaza iz želuca može se rešiti laparoskopskom gastro-enterostomijom.

Hemioterapija i simptomatska terapija.

Lokalizovani rak želuca (T1 ili 2, N0, M0)

Hirurško lečenje je prva i najbolja terapijska opcija.

Standard hirurškog lečenja je laparoskopska radikalna gastrektomija (subtotalna ili totalna).

Lokalno uznapradovali rak želuca (T3 i/ili više ili bilo koja od N+, M0)

Hiruško lečenje prestavlja centralnu terapijsku opciju, ali se savetuje primena perioperativne hemioterapije. Lečenje se počinje hemioterapijom, posle koje se radi operacija i lečenje potom ponovo nastavlja primenom hemioterapije.
Standard hirurškog lečenja je laparoskopska radikalna gastrektomija (subtotalna ili totalna).

Saznajte sve u 4 koraka

1
2
3
4
Informacija o Vašem oboljenju
Ovo je osnovna informacija o Vašem oboljenju i kako se postavlja dijagnoza
Donesite odluku
Zašto da brigu o vašem zdravlju poverite meni?... exspertiza
Prijem u bolnicu
Važne informacije vezane za prijem u bolnicu, boravak u bolnici i operaciju... česta pitanja
Otpust iz bolnice i dijeta
Otpust iz bolnice, saveti za dalje lečenje i dijeta posle operacije... česta pitanja , blog

Ovo je osnovna informacija o Vašem oboljenju i kako se postavlja dijagnoza

Zašto da brigu o vašem zdravlju poverite meni?… 

Važne informacije vezane za prijem u bolnicu, boravak u bolnici i operaciju.. česta pitanja

Otpust iz bolnice, saveti za dalje lečenje i dijeta posle operacije… česta pitanja , blog

Šta je primarni limfom želuca (PGL)

Primarni limfomi želuca spadaju u grupu limfoma čije je poreklo van limfatičnog tkiva u limfnim žlezdama

Najčešći tipovi su difuzni B-krupnoćelijski NHL (DBCL) i MALT limfom. Nastanak PGL, posebno MALT limfoma često je udružen sa hroničnom H. pylori infekcijom.

Kada je to indikovano, zbog brojnih prednosti, laparoskopska hirurgija predstavlja metodu izbora u hirurškom lečenju PGL.

Uzroci i zašto se javlja limfom želuca?

Stanje prouzrukuju:

Hronična H. pylori infekcija

Dugotrajna imunosupresivna terapija

HIV infekcija

DOCTOR & PATIENT

Saznajte sve u 4 koraka

1
2
3
4
Informacija o Vašem oboljenju
Ovo je osnovna informacija o Vašem oboljenju i kako se postavlja dijagnoza
Donesite odluku
Zašto da brigu o vašem zdravlju poverite meni?... exspertiza
Prijem u bolnicu
Važne informacije vezane za prijem u bolnicu, boravak u bolnici i operaciju... česta pitanja
Otpust iz bolnice i dijeta
Otpust iz bolnice, saveti za dalje lečenje i dijeta posle operacije... česta pitanja , blog

Ovo je osnovna informacija o Vašem oboljenju i kako se postavlja dijagnoza

Zašto da brigu o vašem zdravlju poverite meni?… 

Važne informacije vezane za prijem u bolnicu, boravak u bolnici i operaciju.. česta pitanja

Otpust iz bolnice, saveti za dalje lečenje i dijeta posle operacije… česta pitanja , blog

Kako se postavlja dijagnoza limfoma želuca

Dijagnoza

Sličan protokol kao kod karcinoma želuca, sa tim da je za postavljanje histološke dijagnoze potrebno posebno (imunohistohemijsko) bojenje. Za kompletiranje dijagnostike neophodna je saradnje endoskopiste i hematologa.

Lečenje limfoma želuca

Inicijalna terapija kod pacijenata sa loklalizovanim MALT limfomom kod kojih je dokazano prisustvo H. pylori infekcije podrazumeva eradikaciju H. pylori infekcije.

U svim ostalim situacijama, izbor između lokalnih terapijskih opcija (hirurgija ili radioterapija) i sistemske terapije (hemioterapija i imunoterapija) donosi se za svakog pacijenta ponaosob.

Terapija PGL visokog malignog potencijala je usmerena u pravcu hemioterapije izolovano ili u kombinaciji sa zračenjem ili biološkom terapijom.

Hirurška strategija u lečenju lokalno uznapredovalog PGL podrazumeva uklanjanje tumorom zahvaćenog dela želuca (subtotalna ili totalna gastrektomija) i okolnih limfnih žlezda. Zbog brojnih prednosti, laparoskopska hirurgija prestavlja metodu izbora u hirurškom lečenju PGL.

Saznajte sve u 4 koraka

1
2
3
4
Informacija o Vašem oboljenju
Ovo je osnovna informacija o Vašem oboljenju i kako se postavlja dijagnoza
Donesite odluku
Zašto da brigu o vašem zdravlju poverite meni?... exspertiza
Prijem u bolnicu
Važne informacije vezane za prijem u bolnicu, boravak u bolnici i operaciju... česta pitanja
Otpust iz bolnice i dijeta
Otpust iz bolnice, saveti za dalje lečenje i dijeta posle operacije... česta pitanja , blog

Ovo je osnovna informacija o Vašem oboljenju i kako se postavlja dijagnoza

Zašto da brigu o vašem zdravlju poverite meni?… 

Važne informacije vezane za prijem u bolnicu, boravak u bolnici i operaciju.. česta pitanja

Otpust iz bolnice, saveti za dalje lečenje i dijeta posle operacije… česta pitanja , blog

GIST želuca

Gastrointestinalni stromalni tumori (GIST) su mezenhimalni tumori želuca.

Dijagnoza se postavlja endoskopskim pregledom i skenerom (CT) grudnog koša I abdomena sa kontrastom datim u venu i na usta.
Endoskopski ultrazvuk (EUS), takođe spada u standardnu dijagnostičku procedure.

U slučajevima kada je tumor manji od 2cm indikovano je endoskopsko praćenje.

Operativno lečenje GIST-a želuca indikovano je kada je dijametar tumora veći od 2cm.

Hirurško lečenje podrazumeva laparoskopsko uklanjanje tumora u celosti, uz očuvanje tumorske kapsule.

Primena biološke terapije indikovana je:

kod tumora visokog malignog/metastatskog potencijala

tumora koji se ne mogu hirurški ukloniti i

metastatske bolesti

Neuroendokrini tumori želuca

Neuroendokritni tumori želuca su retkost

Neuroendokritni tumori ili neuroendokrine neoplazme želuca (g-NEN) su relativno retke i čine približno 7% svih digestivnih NEN i manje od 1% svih neoplazmi želuca.

Neuroendokritni tumori ili neuroendokrine neoplazme želuca (g-NENs) nastaju iz subepitelijalnih enterohromafinskih (ECL) ćelija koje sekretuju histamin i konvencionalno se dele na tri glavna tipa. Izgledaju kao crveno-ružičasti ili žuti nodusi pokriveni neizmenjenom sluznicom ili kao polipoidne promene u želucu. 

G-NEN tipa I su povezani sa autoimunim atrofičnim gastritisom i hipohlorhidrijom, dok se g-NEN tipa II razvijaju kod nekih pacijenata koji imaju gastrinome, povećano lučenje želudačne kiseline, Zollinger-Ellisonov sindrom (ZES) i multiple neuroendokrine neoplazije (MEN) tip 1. I tip I i tip II g-NEN su povezani sa povišenom serumskom koncentracijom gastrina natašte, a mnogi pacijenti imaju relativno indolentan tok bolesti i dobru prognozu. Hipergastrinemija ispoljava proliferativni efekat na ECL-ćelije u želucu, što dovodi do linearne i mikronodularne hiperplzije ECL-ćelija i posledično displazije i razvoja maligog tumora (NEC).

Nasuprot tome, g-NEN tipa III su sporadični tumori, a smatra se da gastrin nije uključen u njihovu patogenezu. G-NEN tipa III imaju tendenciju da se ponašaju agresivnije i često imaju lošiju prognozu. Invazija dubljih slojeva zida želuca je retkost i obično se javlja kod tumora većih od 2 cm.

Pored ova tri klasična podtipa, sugerisano je postojanje tipa IV g-NEN. Jedna tvrdnja je bila da ovaj četvrti tip ima slične karakteristike kao tip III g-NEN, ali još agresivniju prirodu. Ovaj tip IV g-NEN karakteriše hipohlorhidrija, hipergastrinemija i višestruki mali želučani polipi (slično tipu I), ali histološki pregled sluzokože korpusa želuca klasično otkriva hipertrofiju i hiperplaziju parijetalnih ćelija, sa vakuolizovanom citoplazmom, što ukazuje na strukturnu abnormalnost koja sprečava lučenje kiseline. Ovaj tip g-NEN je veoma redak, a patogeneza je sličan tipu I, tako da se često ne uključuje kao poseban entitet u sisteme klasifikacije g-NEN.

 

Hirurška resekcija želuca predstavlja alternativu ponavljanim endoskopskim procedurama kod g-NEN tip I, a metodu izbora u lečenju tipa III. Zbog brojnih prednosti, laparoskopska hirurgija prestavlja metodu izbora u hirurškom lečenju neuroendokritnih tuora želuca. Više o dijagnostici i lečenju g-NEN želuca u bologu.

Saznajte sve u 4 koraka

1
2
3
4
Informacija o Vašem oboljenju
Ovo je osnovna informacija o Vašem oboljenju i kako se postavlja dijagnoza
Donesite odluku
Zašto da brigu o vašem zdravlju poverite meni?... exspertiza
Prijem u bolnicu
Važne informacije vezane za prijem u bolnicu, boravak u bolnici i operaciju... česta pitanja
Otpust iz bolnice i dijeta
Otpust iz bolnice, saveti za dalje lečenje i dijeta posle operacije... česta pitanja , blog

Ovo je osnovna informacija o Vašem oboljenju i kako se postavlja dijagnoza

Zašto da brigu o vašem zdravlju poverite meni?… 

Važne informacije vezane za prijem u bolnicu, boravak u bolnici i operaciju.. česta pitanja

Otpust iz bolnice, saveti za dalje lečenje i dijeta posle operacije… česta pitanja , blog

Operacija raka želuca

Operacija raka želuca može omogućiti izlečenje jedom broju pacijenata, a značajno produžiti život i rešiti subjektivne tegobe ostalima.

 

Savremeni operativni pristup podrazumeva minimalno invazivnu operaciju koja se radi kroz nekoliko malih hirurških rezova, umesto jednog velikog reza na trbušnom zidu koji se pravi kod otvorene/klasične operacije.

Koji je cilj operacije?

Koji je cilj operacije raka želuca?

Hirurško lečenje tumora predstavlja borbu protiv lokalne bolesti. Radikalno hirurško lečenje podrazumeva uklanjaje dela organa koji je zahvaćen tumorom i regionalnih limfnih žlezda.

Da li postoje druge, a podjednako efikasne terapijske mogućnosti?

Druge terapijske opcije, kao što su hemioterapija, imunoterapija i zračenje nemaju mogućnost, niti se koriste u cilju pokušaja izlečenja, već usporavanja rasta i širenje tumora.

Šta da očekujete u toku radikalne operacije raka želuca?

Operacija se izvodi u opštoj anesteziji i standard  lečenja je da se radi kao minimalno invazivna procedura.

Laparoskopska hirurgija, takođe poznata i kao minimalno invazivna hirurgija, izvodi se kroz hirurške rezove koji se mogu pokriti hanzaplastom. Naziva se i hirurgijom koja se radi kroz ključaonicu i predstavlja savremeni hirurški pristup. Operacija se u abdominalnoj duplji radi tako što se kamera i dugi i precizni instrumenti (kojima se radi operacija), uvode kroz trbušni zid koristeći male hirurške rezove, obično promera 0.5–1.5 cm.

Radikalna gastrektomija podrazumeva uklanjanje želuca (dela ili čitavog želuca) koji je zahvaćen tumorom. Ukoliko je uklonjen čitav želudac, deo tankog creva se spaja sa jednjakom i tako uspostavlja kontinuitet digestivnog trakta. U tom slučaju deo tankog creva menja želudac. Ukoliko se sačuva deo želuca, tanko crevo se spaja sa preostalim želucem i tako uspostavlja kontinuitet digestivnog trakta.

Limfne žlezde u okolini tumora se takođe standardno uklanjaju i naknadno pregledaju pod mikroskopom. Na osnovu korelacije nalaza u toku operacije i rezultata biopsije određuje se stadijum tumorske bolesti.

Da li će mi biti potrebna hemioterapija pre opreacije?

Kod značajnog broja pacijenata, hemioterapija se primenjuje i pre i posle operativnog lečenja. U tom slučaju se lečenje počinje primenom 3 do 4 ciklusa hemioterapije (svaki ciklus u proseku traje dve do tri nedelje).

U slučaju da Vam je potrebna hemioterapija pre operacije, Vaš hirurg će Vas uputiti kod onkologa koji će Vam dati više informacija o terapiji i mogućim neželjenim efektima. 

Ukoliko niste kandidat za hemioterapiju pre operacije, biće Vam zakazan prijem u bolnicu i operativno lečenje.

Da li je za mene indikovana primena hemioterapije u toku operacije?

Intraoperativna primena hemioterapije može biti indikovana u slučaju 

Da postoje tumorski depoziti po trbušnoj maramici

Da se citološkim pregledom, u tečnosti koja je usuta u trbuh na početku operacije, dokaže prisustvo slobodnih tumorskih ćelija

Hemioterapija se može primeniti u nekoliko modaliteta kao što su LHIPEC (laparoskopska zagrejana intraperitonealna hemioterapija), EIPL (ekstenzivna intraoperativna peritonealna lavaža citostatikom), EPIL (rana postoperative intraperitonealna hemioterapija) …

U razgovoru sa Vašim hirurgom dobićete sve potrebne informacije koje su od značaja za donošenje odluke o primeni ove terapijske opcije.

Koliko će trajati operacija?

Laparoskopska radikalna gastrektomija spada u velike hirurške intervencije; traje u proseku 3 – 4 sata.

Koje su prednosti minimalno-invazivnog pristupa?

Prednosti laparoskopske operacije u odnosu na otvorenu su:

Nekoliko malih ubodnih rana, a ne jedna velika

Manja operativna trauma zbog preciznijeg rada

Smanjeno krvarenje u toku operacije, što smanjuje potrebu za transfuzijom krvi

Brže uspostavljanje crevne funkcije

Smanjen nivo izloženosti infekcijama u toku i posle operacije (manja mogućnost infekcije operativnih rana) i smanjena potreba za uzimanjem antibiotika

Značajno manja upotreba lekova protiv bolova

Skraćeno vreme ležanja u bolnici posle operacije

Mnogo brži oporavak i vraćanje redovnim životnim i radnim aktivnostima

Manji ožiljci i bolji estetski efekat

Kako da se pripremite za operaciju?

U razgovoru sa hirurgom dobićete sve potrebne informacije koje su od značaja za pripremu za operativno lečenje, prijem u bolnicu i samu operaciju. Te instrukcije uključuju i to da:

Vam je unos hrane I tečnosti na usta dozvoljen do ponoći, noć pre operacije

Ne uzimate lekove koji mogu da utiču na zgrušavanje krvi (aspirin, ibuprofen…) sedam dana pre operacije. U slučaju da postoji apsolutna indikacija za uzimanje lekova protiv zgrušavanja krvi, ovi lekovi će Vam pre operacije biti zamenjeni injekcijama koje se daju pod kožu.

U Vašem interesu je da poštujete savete lekara.

Koje se komplikacije mogu desiti?

Koje se komplikacije mogu desiti u toku i neposredno posle operacije?

Laparoskopska radikalna gastrektomija je minimalno invazivna hirurška procedura, što značajno smanjuje ukupni rizik operativnog lečenja u odnosu na otvorenu/klasičnu hirurgiju. Međutim, svaka hirurška intervencija nosi rizik od komplikacija. Komplikacije koje se mogu desiti u toku i posle tMIE mogu biti:

Rizik od smrtnog ishoda (manji od 3%)

Krvarenje

Problemi sa disanjem

Infekcija rane

Popuštanje hirurškog šava/anastomoze (manje od 5% pacijenata)

Tromboza dubokih vena

Promene navika u ishrani

Osećaj slabosti i hroničnog umora

Damping sindrom

Verovatnoća komplikacija je manja kada operaciju radi ekspert za minimalno invazivnu hirurgiju želuca

Damping sindrom

Damping sindrom je specifična potencijalna komplikacija gastrektomije. Dešava se kada veća količina hrane uđe u tanko crevo, posebno posle uzimanja hrane sa visokim sadržajem šećera ili masti. Damping sindrom može da prouzrokuje pojavu:

Mučnine

Povraćanja

Grčevitih bolova u trbuhu

Proliva

Preznojavanja

Vrtoglavice

Opšte slabosti

Saznajte sve u 4 koraka

1
2
3
4
Informacija o Vašem oboljenju
Ovo je osnovna informacija o Vašem oboljenju i kako se postavlja dijagnoza
Donesite odluku
Zašto da brigu o vašem zdravlju poverite meni?... exspertiza
Prijem u bolnicu
Važne informacije vezane za prijem u bolnicu, boravak u bolnici i operaciju... česta pitanja
Otpust iz bolnice i dijeta
Otpust iz bolnice, saveti za dalje lečenje i dijeta posle operacije... česta pitanja , blog

Ovo je osnovna informacija o Vašem oboljenju i kako se postavlja dijagnoza

Zašto da brigu o vašem zdravlju poverite meni?… 

Važne informacije vezane za prijem u bolnicu, boravak u bolnici i operaciju.. česta pitanja

Otpust iz bolnice, saveti za dalje lečenje i dijeta posle operacije… česta pitanja , blog

Oporavak posle operacije

Ostaćete u jedinici intenzivnog lečenja posle učinjene hirurške intervencije.

Kod standardnog postoperativnog toka, otpust iz bolnice se planira između šestog i osmog dana posle totalne gastrektomije, odnosno između četvrtog i petog dana nakon subtotalne gastrektomije.

Procena Vašeg stanja u postoperativnom toku vršiće se na osnovu korelacije Vašeg subjektivnog osećaja, kliničke slike, laboratorijskih podataka i podataka dobijenih drugim dijagnostičkim procedurama.

Uobičajeno je da se pre otpusta iz bolnice uradi snimanje jednjaka i želuca sa vodotopivim kontrastom i barijumom, posle čega ćete započeti unos bistre tečnosti na usta. Na otpustu ćete dobiti informaciju o:

Predlogu terapije, koja neizostavno uključuje:

  • lekove koji smanjuju lučenje kiseline u želucu (IPP) s tim da se lek rastvori u 1dl mlake vode umesto da se uzima kao cela tableta
  • injekcije koje se daju protiv zgrušavaja krvi
  • probiotik (Probiotik forte), jedna kapsula na dan u toku 3 nedelje nakon operacije, sa tim da se sadržaj capsule izruči u kašičicu i popije sa malo vode.

Savet o načinu života i ishrane:

  • kada treba preći na kašastu, a potom i čvrstu hranu
  • savet da u toku 6 nedelja nakon operacije ne dižete, niti nosite teret teži od 5% svoje telesne mase, kako bi se sprečio nastanak kile na mestu najveće rane

Termin redovnog kontrolnog pregleda.

U slučaju uobičajenog postoperativnog toka možete se vratiti normalnim životnim i radnim aktivnostima unutar nedelju ili dve posle učinjene operacije.

Ne oklevajte da pozovete Vašeg lekara ukoliko se pojavi neki od sledećih simptoma:

Povišena telesna temperatura (38ºC)

Krvarenje

Otok ili bol u trbuhu

Mučnina i povraćanje

Jeza i drhtavica

Kašalj i otežano disanje

Otežano gutanje koje traje nekoliko dana

Pojava sekreta na bilo koju od hirurških rana

Otok i bol u potkolenicama

Na vrh

Treba vam savet?

Tu sam da vam pomognem

Ukoliko imate pitanja ili želite da zakažete pregled možete da pozovete 064 500-4-300 ili danam pošaljete poruku ispod