Lečenje gojaznosti operacijom - “Sleeve” gastrektomija (sužavanje želuca)

Dots

Sadržaj

Gojaznost

Gojaznost je hronična bolest koju karakteriše povećanjem masne mase tela, u meri koja dovodi do narušavanja zdravlja i razvoja niza komplikacija

Gojaznost je bolest, koja ima svoju šifru u međunarodnoj klasifikaciji bolesti i udružena je sa dijabetesom tipa 2, sterilitetom, kardiovaskularnim oboljenjima, GERB, malignim bolestima, bolestima lokomotornog sistema i brojnim drugim komorbidnim stanjima.

Životni vek gojaznih osoba duži je ako su podvrgnuti barijatrijskoj operaciji u odnosu na neoperisane gojazne osobe.

Hirurške intervencije u cilju lečenja gojaznosti se rade ISKLJUČIVO laparoskopski.

Simptomi gojaznosti

Gojazne osobe imaju brojne fizička i psihička ograničenja u odosu na osobe koje nisu gojazne.

Kako se postavlja dijagnoza gojaznosti?

Dijagnoza

Procena indeksa telesne mase (BMI) [Kalkulator BMI]

Analiza svih potencijalnih i prisutnih komorbidnih stanja:

Dijabetes

Otežano disanje i „sleep apnea“

Endokrini problemi (Cushing-ov sindrom, hipotiroidizam, sindrom policističnih jajnika)

Udružena patologija želuca (gastritis, peptčni ulkus, H. pylori infekciju, tumori želuca…)

Drugi komorbiditeti.

Želudac Polipi u želucu

Lečenje gojaznosti

Konzervativno (centar za lečenje gojaznosti)

Promena životnog stila, koja obuhvata dijetoterapiju i odgovarajuću fizičku aktivnost predstavlja prvi korak i neizostavni deo je lečenja. Na raspolaganju stoje i lekovi. Sa lekovima se očekuje gutitak od samo 5% viška telesne mase, što za značajan broj pacijenata nije dovoljno.

Efikasnost endoskopskopskih procedura u lečenju gojaznosti je veća od terapije lekovima, ali i znatno manja od hirurgije. 

Operacija u lečenju gojaznosti - Sužavanje/smanjenje želuca (“Sleeve” gastrektomija)

Za osobe koje su gojazne, a promenom stila života, načina ishrane i primenom lekova nisu uspele da skinu višak telesne mase, rešenje predstavlja operacija.

Operativno lečenje gojaznosti je najefikasnija terapija gojaznosti, sa održivim rezultatima i povoljnim efektima na metaboličke i druge komorbiditete.

O izboru operacije posavetujte se sa Vašim hirurgom.

Indikaciju za „sleeve“ gastrektomiju imaju pacijenti starosti od 18 do 60 godina sa:

Laparoscopic Gastric Sleeve“ (LSG), operacija takođe poznata i kao „Vertical Sleeve“ gastrektomija ili vertikalni „Gastric Sleeve“, je procedura koja se najčešće primenjuje u hirurškom lečenju gojaznosti.

Saznajte sve u 4 koraka

1
2
3
4
Informacija o Vašem oboljenju
Ovo je osnovna informacija o Vašem oboljenju i kako se postavlja dijagnoza
Donesite odluku
Zašto da brigu o vašem zdravlju poverite meni?... exspertiza
Prijem u bolnicu
Važne informacije vezane za prijem u bolnicu, boravak u bolnici i operaciju... česta pitanja
Otpust iz bolnice i dijeta
Otpust iz bolnice, saveti za dalje lečenje i dijeta posle operacije... česta pitanja , blog

Ovo je osnovna informacija o Vašem oboljenju i kako se postavlja dijagnoza

Zašto da brigu o vašem zdravlju poverite meni?… 

Važne informacije vezane za prijem u bolnicu, boravak u bolnici i operaciju.. česta pitanja

Otpust iz bolnice, saveti za dalje lečenje i dijeta posle operacije… česta pitanja , blog

Operacija “sleeve” gastrektomija

Indikacije:

„Sleeve“ gastrektomija je bolja opcija od bajpasa želuca kod:

Mladih osoba, posebno ženskog pola

Osoba preko 60 godina starosti

Osoba koje su prethodno imale operaciju u trbuhu

Pušača

Osoba sa udruženim bolestima koje predstavljaju povišeni rizik za operaciju

Osoba sa oboljenjem želuca ili porodičnim opterećenjem raka želuca

Koji je cilj operacije?

Cilj operacije je da:

Dugotrajni gubitak telesne mase

Rešavanje ili poboljšanje udruženih zdravstvenih problema

Poboljšanje kvaliteta života 

Smanjenjem zapremine želuca smanjuje se zapremina hrane koja može da se unese u želudac i tako stvara osećaj rane sitosti. Posle operacije dolazi i do promena u lučenju hormona digestivnog trakta. Gubitak telesne mase je rapidan; očekivano je da se unutar 12 do 18 meseci nakon operacije izgubi između 60 i 80% viška telesne mase. Pozitivan efekat operacije, na redukciju telesne mase i kontrolu komorbidnih stanja, prisutan je kod više od 50% operisanih i deset i više godina posle operacije.

Šta da očekujete u toku operacije?

Operacija se izvodi u opštoj anesteziji i standard lečenja je da se radi kao minimalno invazivna procedura.
Laparoskopska hirurgija, takođe poznata i kao minimalno invazivna hirurgija, izvodi se kroz hirurške rezove koji se mogu pokriti hanzaplastom. Naziva se i hirurgijom koja se radi kroz ključaonicu i predstavlja savremeni hirurški pristup. Operacija se u abdominalnoj duplji radi tako što se kamera i dugi i precizni instrumenti (kojima se radi operacija), uvode kroz trbušni zid koristeći male hirurške rezove, obično promera 0.5–1.5 cm.

To je hirurška procedura kojom se uklanja deo želuca uz veliku krivinu kako bi preostali želudac imao oblik uzanog rukava koji nema funkciju rezervoara za hranu, već samo sprovodnu funkciju. Samo završni deo želuca ostavlja se kao mali rezervoar, zapremine nekoliko desetina mililitara. Odstranjeni deo želuca sa uklanja kroz jedan od ranije formiranih otvora na trbušnom zidu i šalje na pregled. Ukoliko je odstranjeni deo želuca veliki, postoji mogućnost da će otvor morati dodatno da se proširi.

Koliko će trajati operacija?

Operacija traje u proseku 2 sata.

Koje su prednosti minimalno-invazivnog pristupa?

Prednosti laparoskopske operacije u odnosu na otvorenu su:

Nekoliko malih ubodnih rana, a ne jedna velika

Manja operativna trauma zbog preciznijeg rada

Smanjeno krvarenje u toku operacije, što smanjuje potrebu za transfuzijom krvi

Brže uspostavljanje crevne funkcije

Smanjen nivo izloženosti infekcijama u toku i posle operacije (manja mogućnost infekcije operativnih rana) i smanjena potreba za uzimanjem antibiotika

Značajno manja upotreba lekova protiv bolova

Skraćeno vreme ležanja u bolnici posle operacije

Mnogo brži oporavak i vraćanje redovnim životnim i radnim aktivnostima

Manji ožiljci i bolji estetski efekat

Kako da se pripremite za operaciju?

U razgovoru sa hirurgom dobićete sve potrebne informacije koje su od značaja za pripremu za operativno lečenje, prijem u bolnicu i samu operaciju. Te instrukcije uključuju i to da:

je neophodno da najmanje 2 nedelje pre planirane hirurške intervencije započnete specifičnu dijetu koja ima za cilj smanjenje jetre

je od značaja da se pre operacije uradi kompletna laboratorijska dijagnostika, uključujući i procena eventualnog deficita vitamina i oligoelemenata

Vam je unos hrane I tečnosti na usta dozvoljen do ponoći, noć pre operacije

ne uzimate lekove koji mogu da utiču na zgrušavanje krvi (aspirin, ibuprofen…) sedam dana pre operacije. U slučaju da postoji apsolutna indikacija za uzimanje lekova protiv zgrušavanja krvi, ovi lekovi će Vam pre operacije biti zamenjeni injekcijama koje se daju pod kožu.

U Vašem interesu je da poštujete savete lekara.

Koje se komplikacije mogu desiti?

Koje se komplikacije mogu desiti u toku i neposredno posle operacije?

“Sleeve” gastrektomija je minimalno invazivna hirurška procedura, što značajno smanjuje ukupni rizik operativnog lečenja u odnosu na otvorenu/klasičnu hirurgiju. Međutim, svaka hirurška intervencija nosi rizik od komplikacija.

Komplikacije koje se mogu desiti u toku i posle LSG mogu biti:

Krvarenje

Otežano gutanje

Infekcija

Popuštanje hirurške šavne linije; to je ozbiljna komplikacija koja se može javiti rano posle operacije, ali i kasnije, unutar mesec dana od učinjene hirurške intervencije.

Verovatnoća komplikacija u toku operacije je mala, kada operaciju radi ekspert za hirurško lečenje gojaznosti.

Saznajte sve u 4 koraka

1
2
3
4
Informacija o Vašem oboljenju
Ovo je osnovna informacija o Vašem oboljenju i kako se postavlja dijagnoza
Donesite odluku
Zašto da brigu o vašem zdravlju poverite meni?... exspertiza
Prijem u bolnicu
Važne informacije vezane za prijem u bolnicu, boravak u bolnici i operaciju... česta pitanja
Otpust iz bolnice i dijeta
Otpust iz bolnice, saveti za dalje lečenje i dijeta posle operacije... česta pitanja , blog

Ovo je osnovna informacija o Vašem oboljenju i kako se postavlja dijagnoza

Zašto da brigu o vašem zdravlju poverite meni?… 

Važne informacije vezane za prijem u bolnicu, boravak u bolnici i operaciju.. česta pitanja

Otpust iz bolnice, saveti za dalje lečenje i dijeta posle operacije… česta pitanja , blog

Šta da očekujete posle operacije?

Oporavak posle operacije („sleeve“ gastrektomije) u lečenju gojaznosti

Ostaćete u bolnici posle učinjene hirurške intervencije. Kod standardnog postoperativnog toka, otpust iz bolnice se planira trećeg dana posle operacije. Procena Vašeg stanja u postoperativnom toku vršiće se na osnovu korelacije Vašeg subjektivnog osećaja, kliničke slike, laboratorijskih podataka i podataka dobijenih drugim dijagnostičkim procedurama. Uobičajeno je da se pre otpusta iz bolnice uradi snimanje jednjaka i želuca sa vodotopivim kontrastom i barijumom, posle čega ćete započeti unos bistre tečnosti na usta.

Značajno je da svakodnevno, kod kuće, unesete najmanje 2l tečnosti na usta kako bi izbegli dehidrataciju. Kako bi se smanjio rizik tromboembolijskih komplikacija, važna je rana mobilizacija iz kreveta i šetanje po sobi i kroz hodnik u toku bolničkog lečenja; isto nastaviti i nakon otpusta iz bolnice.

Na otpustu ćete dobiti informaciju o:

Predlogu terapije, koja neizostavno uključuje:

  • lekove koji smanjuju lučenje kiseline u želucu (IPP) s tim da se lek rastvori u 1dl mlake vode umesto da se uzima kao cela tableta
  • injekcije koje se daju protiv zgrušavaja krvi
  • probiotik (Probiotik forte), jedna kapsula na dan u toku 3 nedelje nakon operacije, sa tim da se sadržaj capsule izruči u kašičicu i popije sa malo vode.

Savet o načinu života i ishrane:

  • kada treba preći na kašastu, a potom i čvrstu hranu
  • savet da u toku 6 nedelja nakon operacije ne dižete, niti nosite teret teži od 5% svoje telesne mase, kako bi se sprečio nastanak kile na mestu najveće rane

Termin redovnog kontrolnog pregleda.

U slučaju uobičajenog postoperativnog toka možete se vratiti normalnim životnim i radnim aktivnostima unutar nedelju ili dve posle učinjene operacije.

Preporuke za praćenje i nadoknadu oligoelemenata, minerala i vitamina posle operacije gojaznosti možete naći na adresi https://drmilosbjelovic.com/operacija-gojaznosti-nutritivna-potpora/

Ne oklevajte da pozovete Vašeg lekara ukoliko se pojavi neki od sledećih simptoma:

Povišena telesna temperatura (38ºC)

Krvarenje

Otok ili bol u trbuhu

Mučnina i povraćanje

Jeza i drhtavica

Kašalj i otežano disanje

Otežano gutanje koje traje nekoliko dana

Pojava sekreta na bilo koju od hirurških rana

Otok i bol u potkolenicama

Na vrh

Treba vam savet?

Tu sam da vam pomognem

Ukoliko imate pitanja ili želite da zakažete pregled možete da pozovete 064 500-4-300 ili danam pošaljete poruku ispod