Sleeve gastrektomija

Laparoskopska sleeve gastrektomija; šta očekivati 10 i više godina posle operacije?

Više informacija o laparoskopskoj sleeve gastrektomiji u lečenju gojazmosti na adresi https://drmilosbjelovic.com/sleeve-zeluca-operacija-gojaznost/ 

Ekipa istraživača sa Unverzitetske bolnice u Bazelu analizirala je rezultate dugoročnog praćenja (5 do 15 godina nakon operacije) pacijenata kojima je urađena laparoskopska sleeve gastrektomija. Retrospektivno su analizirani rezultati lečenja pacijenata operisanih u periodu između 2004 i 2014 godine i to: efekat operacije na redukciju telesne mase i komorbiditete, kao i učestalost ponovnih hirurških intervencija.

Kod 307 pacijenata, laparoskopska sleeve gastrektomija urađena je ili kao prva operacija (n=262) ili kao ponovna operacija nakon neuspeha podesive gastrične trake u kontroli gojaznosti (n=45). Petogodišnjim periodom praćenja obuhvaćeno je 84% operisanih, a desetogodišnjim 70%. Kod pacijenata kod kojih je sleeve gastrektomija urađena kao prva operacija, redukcija viška telesne mase (u procentima) nakon 5 godina praćenja iznosila je 62.8 ± 23.1%, posle 10 godina 53.6 ± 24.6%, a posle 13 godina 51.2 ± 20.3%. Povoljšanje dijabetesa tip 2 nastupilo je kod 61% operisanih, ali je kod jednog od tri operisana pacijenta došlo do pojave refluksa posle operacije. Ponovnoj hirurškoj intervenciji podvrgnut je jednog od pet operisanih pacijenata; 24 pacijenta (7.8%) je ponovo operisano zbog neadekvatnog efekta operacije na redukciju/kontrolu telesne mase , 12 pacijenata (3.9%) zbog refluksa, a 23 (7.5%) zbog oba udružena problema.

U zaključku, istraživači smatraju da je laparoskopska sleeve gastrektomija efikasna metoda koja omogućava da se efekat redukcije viška telesne mase, od preko 50%, zadrži viđe od 10 godina posle operacije. Takođe, sleeve gastrektomija značajno povoljno utiče i na komorbidna stanja. Međutim, jedan od pet operisanih pacijenata, u toku deset godina nakon prve operacije, biće kandidat za ponovnu hiruršku intevenciju, bilo zbog ponovnog povećanja telesne mase i/ili refluksa.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Na vrh

Treba vam savet?

Tu sam da vam pomognem

Ukoliko imate pitanja ili želite da zakažete pregled možete da pozovete 064 500-4-300 ili danam pošaljete poruku ispod