Dijagnoza Doctor and medical assistants discussing about diagnosis result on x-ray film.

Kako se postavlja dijagnoza GERB pre operacije?

Cilj preoperativnih ispitivanja je odabir odgovarajućih pacijenata za hirurško lečenje kako bi ishod lečenja bio optimalan. U preoperativnoj pripremi savet je da se izvode se samo klinička ispitivanja čiji rezultat može uticati na promenu stragetije lečenja pacijenta.

Standard u preoperativnoj dijagnostici podrazumeva da se uradi gornja fleksibilna endoskopija (ezofagogastroduodenoskopija) i kontrastna radiografija sa barijumom. Dijagnostika može biti dopunjena i funkcionalnim testiranjem (ambulantni monitoring refluksa i manometrija jednjaka), a u slučaju hijatus hernije (posebno Giant PEH) ili sumnje na udruženu patologiju I  MDCT pregledom grudnog koša I trbuna.

Endoskopska dijagnostika

Fleksibilna ezofagogastroskopija je obavezna dijagnostička procedura koju treba preoperativno izvršiti kod svih pacijenata, jer može potvrditi dijagnozu GERB-a ili identifikovati abnormalnosti ezofagogastrične sluzokože druge etiologije, kao i omogućiti uzimanje biopsije. To je tehnika izbora u dijagnozi Barrett- ovog jednjaka i dijagnozi drugih komplikacija GERB. Endoskopski uzetom biopsijom može se histološki potvrditi prisustvo Barrett-ove metaplastične sluznice i eventualno prisustvo displazije.

Endoskopska dijagnostika pruža mogućnost direktnog uvida u izgled sluznice. Kod pacijenata koji imaju erozivni ezofagitis, endoskopskom dijagnostikom može se proceniti težina erozivnog oštećenja jednjaka. Međutim, značajan broj pacijenata nema erozivno oštećenje jednjaka. Odsustvo erozivnog oštećenja ne znači I odsustvo patološkog refluksa.

Kontrastna radiografija

Kontrastna radiografija sa barijumom ima tačnost od preko 80% u dijagnozi teškog ezofagitisa, ali je nepouzdana u dijagnozi blagih i umerenih formi ezofagitisa, gde tačnost ne prelazi 25%. Takođe, refluks barijuma u toku pregleda prisutan je kod 25%–75% pacijenata sa simptomatskim GERB, dok se lažno pozitivan rezultat može se očekivati kod 20% osoba bez GERB. Ove činjenice značajno limitiraju ulogu radiografije u dijagnozi GERB.

Radiografija ima značaj u dijagnostici udružene patologije kao što je, na primer, hernija hijatusa jednjaka. Radiografija uz pomoć barijumskog kontrasta može biti od posebnog značajna kod pacijenta sa hernijom hijatusa jednjaka koji imaju sekundarno kratak jednjak.

Ambulantni monitoring refluksa

Endoskopski potvrđeno prisustvo ezofagitisa predstavlja direktnu potvrdu GERB i zato većina smatra da ambulantni monitoring refluksa kod tih pacijenata nije neophodna dijagnostička procedura. Ambulantni monitoring refluksa od značaja je u dijagnostici patološkog refluksa kod pacijenata sa perzistentnim simptomima (tipičnim i atipičnim), u odsustvu erozivnog oštećenja jednjaka. Ambulantni monitoring refluksa indikovan je i kod pacijenata koji su na kontinuiranoj acidosupresivnoj terapiji, a imaju perzistentne simptome ili proboj simptoma (refraktarni GERB).

Standardna procedura podrazumeva transnazalno uvođenje u jednjak katetera koji je spojen sa eksternim detektorskim sistemom (najčešće zakačenim za pojas) i kontinuirano praćenje pH u jednjaku tokom 24 sata.

Poslednjih godina je ambulantni monitoring refluksa značajno unapređen uvođenjem sistema koji mere impedancu refluksata i sistema za bežično praćenje refluksa. Za razliku od praćenja kiselog refluksa, impedancometrija pomaže u detekciji i drugih formi refluksa (tečni refluksat koji nije kiselog pH i gas). Bežično praćenje refluksa je metoda kojom se kiseli refluksat prati radiotelemetrijskom kapsulom koja se zakači za sluznicu distalnog dela jednjaka, a informacije se prenose radio talasima do eksternog detektorskog sistema (najčešće zakačenim za pojas). Ova metoda je značajno komfornija za pacijenta i omogućava komforno praćenje u dužem vremenskom intervalu (48 sati). Produženjem intervala praćenja i povećanjem komfora, pacijentu je omogućeno da sprovodi, bez ograničenja, uobičajene dnevne aktivnosti, koje mogu uzrokovati pojavu i produženo trajanje refluksa.

Manometrija jednjaka

Manometrija jednjaka je metoda izbora u dijagnozi eventualnog prisustva poremećaja peristaltičke aktivnosti jednjaka, kod pacijenata koji su kandidati za antirefluksnu hirurgiju. Indikovana je kod svih pacijenata koji imaju problem sa gutanjem koji se ne može objasniti erozivnim oštećenjem završnog dela jednjaka. Preoperativnom manometrijom moguće je dijagnostikovati retke primarne motorne poremećaje jednjaka kao što su ahalazija ili poremećaj peristaltike udružen sa drugim sistemskim oboljenjima (sklerodermija i dr.).

Kompjuterizovana tomografija (CT)

Kompjuterizovana tomografija (CT) grudnog koša I trbuha, može biti korisna kod pacijenata koji imaju udruženu hijatus herniju ili kod sumnje na udruženu patologiju.

Comments

  • Vesna Ristić

    Vas sam pacijent Euromediku i vidimo se uskoro radi zakazivanja operacije hvala puno.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Na vrh

Treba vam savet?

Tu sam da vam pomognem

Ukoliko imate pitanja ili želite da zakažete pregled možete da pozovete 064 500-4-300 ili danam pošaljete poruku ispod