KOLIKO JE USPEŠNA OPERACIJA GERB

Koliko je uspešna operacija GERB?

Prediktori uspeha operativnog lečenja

Iskustvo hirurga

Iskustvo hirurga u značajnoj meri determiniše ishod hirurškog lečenja.

Starost pacijenta

Nije utvrđeno da starost značajno utiče na ishode antirefluksne operacije.

Postoperativni „stresori“

Smatra se da iznenadni porast intraabdominalnog pritiska u ranom postoperativnom periodu predstavlja značajan rizik za pojavu ranog recidiva. Zato u ramom postoperativnom periodu po svaku cenu treba izbeći povraćanje, podrigivanje i naprezanje. Situacije koje i nakon ranog postoperativnog toka mogu snažno povećati pritisak u trbuhu takođe mogu predisponirati nastanak anatomskog recidiva i ponovnu pojavi simptoma.

Psihički problemi i operacija

Iako depresija ne utiče objektivno na ishode fundoplikacije, čini se da utiče na kvalitet života posle operacije. Dokazalo je da se kvalitet života poboljšava postoperativno I kod depresivnih pacijenata, ali u manjoj meri nego kod onih koji nisu depresivni.

Atipični simptomi

Poznato je da pacijenti sa atipičnim simptomima GERB-a, kao što su bol u grudima, astma, hronični kašalj, promuklost, upala srednjeg uha, atipični gubitak zubne gleđi, ponovljena pneumonija i hronični bronhitis, imaju u proseku manji pozitivan efekat operacije u poređenju sa pacijenatima sa tipičnim simptomima (gorušica i regurgitacija).

Funkcija jednjaka

Pacijenti koji pre operacije imaju primarni ili sekundarni poremećaj funkcije jednjaka su pod povećanim rizikom od pojave specifičnih i nespecifičnih tegoba nakon operacije (disfagija, regurgitacija, gorušica…). U ovoj kategoriji pacijenata treba prednost dati parcijalnoj fundoplikaciji u odnosu na totalnu fundoplikaciju.   

Obrasci refluksa

Smatra se da pacijenti sa refluksom u uspravnom položaju imaju veću učestalost aerofagije, regurgitacije i dispepsije u poređenju sa pacijentima koji imaju refluks u ležećem položaju. Iako je operacija podjednako efikasna kod obe kategorije pacijenata, učestalost nadutosti posle operacije veća kod pacijenata koji imaju refluks u uspravnom položaju.

Odgovor na preoperativnu terapiju IPP

Pokazalo se da je simptomatski odgovor na preoperativni tretman IPP odličan prediktor simptomatskog odgovora na fundoplikaciju. Pacijenti koji imaju kompletan odgovor na preoperativnu terapiju acidosupresivnim lekovima najbolji su kandidati za laparoskopsku antirefluksnu operaciju.

Pražnjenje želuca

Pretpostavlja se da usporeno pražnjenje želuca može uticati na postoperativnu distenziju želuca i ukupni ishod hirurškog lečenje. Međutim, usporeno pražnjenje želuca očekivano je kod malog broja pacijenata kao što su na primer pacijenti sa dugogodišnjim dijabetesom ili nakon operacija gornjeg digestivnog trakta. Zato se rutinsko tesiranje pražnjenja želuca ne radi pre operacije. Radi se samo kod pacijenata kod kojih postoji sumnja da druga oboljenja ili prethodne hirurške intervencije mogu prouzrokovati usporeno praženjenje. Pražnjenje želuca testira se obavezno pre revizione hirurške intervencije tj. prethodno neuspele operacije GERB ili hijatus hernije. 

Ishod lečenja

Laparoskopska antirefluksna operacija je sigurna, efikasna i trajna opcija lečenja GERB.

GERB sa tipičnim simptomima

Rezolucija tipičnih simptoma gastrointestinalne refluksne bolesti očekuje se kod velike većine pacijenata. Pozitivan terapijski efekat se očekuje kod preko 90% pacijenata u prve tri godine nakon operacije. Sa protokom vremena, kod jednog broja pacijenata, efekat operacije može da slabi. Kontrola simptoma 7 i više godina nakon operacije postiže se kod nešto više od 70% operisanih.

Otežano gutanje (disfagija) predstavlja relativno čest problem u inicijalnom postoperativno toku, ali obično rezoluiran sa protokom vremena. Disfagiju teškog stepena ili perzistentnu umerenu disfagiju, u periodu dužem od godinu dana, ima 5-8% operisanih pacijenat. Disfagija posle operacije izražena do nivoa da je značajan klinički problem, mora biti adekvatno tretirana, a inicijalno endoskopskom dilatacijom. U slučaju neadekvatno odgovoran na dilataciju indikovano je operativno lečenje. Perzistentna disfagija je razlog je za ponovnu hiruršku intervenciju kod 1.8 do 10.8% operisanih pacijenata.

Iskusto hirurga značajno utiče na učestalost disfagije posle operacije.

Odgovor atipičnih simptoma refluksa na antirefluksnu operaciju

Poboljšanje ili rezolucija atipičnih simptoma može se očekivati kod 67% do 92% pacijenata nakon antirefluksne operacije. Kada je kašalj indikacija za hirurško lečenje, rezolucija se posle operacije može očekivati kod 53% pacijenata, kratkotrajno poboljšanje kod 69%-100%, a dugotrajno poboljšanje kod 71% pacijenata. Kod značajnog broja pacijenata koji imaju promuklost, gušobolja i bronhitis, nakon operacije se može očekivati značajan boljitak. Pozitivan terapijski efekat može se očekivati i kod pacijenata sa plućnim simptomima, aspiracijom i vizingom. Dok jedan broj studija navodi da se boljitak može očekivati i kod pacijenata sa astmom i laringitiskom, zaključak drugih je upravo suprotan.  

Objektivni ishodi operacije

Funkcionalno poboljšanje, uključujući značajno povećanje pritiska DES i značajno smanjenje izloženosti kiselini u poređenju sa preoperativnim vrednostima dokumentovano je i u studijama koje prate kratkoročne i u studijama koje prate dugoročne rezultate hirurškog lečenja. Normalizacija pH u završnom delu jednjaka očekuje kod 88%-94% operisanih pacijenata.

Kvalitet života i zadovoljstvo operacijom

Postoperativna upotreba acidosupresivnih lekova

Lekovi koji smanjuju lučenje kiseline obično nisu potrebni posle operacije GERB, jer adekvatna kontrola refluksa predstavlja osnovni cilj hirurške intervencije. I pore toga, u periodu od 5 i više godina nakon operacije skoro polovina pacijenata povremeno ili u dužem vremenskom roku uzima IPP. Kod jednog broja pacijenata, ponovno uzimanje IPP prouzrokovano je recidivnom simptoma i neuspehom hirurške intervencije. Međutim, najveći broj pacijenata uzima IPP samoinicijativno i bez potvrde postojanja patološkog refluksa. Štaviše, u studijama koje su alalizirale razloge za uzimanje IPP posle operacije, pokazano je da najveći broj pacijenata nema patološki reflkus, pa čak ni simptome koji mogu biti kupirani uzimanjem acidosupresivnih lekova. Stoga se savetuje da svi pacijenti koji posle operacije počnu da uzimaju IPP zatraže pomoć lekara.

Zadovoljstvo operacijom

Stope zadovoljstva hirurškim zahvatom kreću se u rasponu od 62% do 97%.

Više informacija o hirurškom lečenju GERB pročitajte na ovoj adresi.

Članak Koliko je uspešna operacija GERB je autorski tekst, sva prava zadržana.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Na vrh

Treba vam savet?

Tu sam da vam pomognem

Ukoliko imate pitanja ili želite da zakažete pregled možete da pozovete 064 500-4-300 ili danam pošaljete poruku ispod